PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa X hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra
Sau 2,5 ngày làm việc khoa học, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, thảo luận, tranh luận, chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, sáng nay 9/12, Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm), HĐND tỉnh khóa X đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trên cơ sở các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và các tờ trình, báo cáo khác trình tại Kỳ họp cùng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh, các ý kiến tham gia tại Kỳ họp chất lượng, đi thẳng vào vấn đề, đúng, trúng, kết nối đời sống thực của người dân, đem lại cho cử tri cái nhìn rõ ràng, chi tiết và đa chiều về nhiều vấn đề nổi cộm của đời sống kinh tế - xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, việc tương tác giữa đại biểu theo dõi kỳ họp trực tuyến và người trả lời chất vấn qua các kênh truyền thông rất thiết thực, kết nối với đời sống thực của người dân về những vấn đề cụ thể và đến những vấn đề lớn của tỉnh; từ đó góp phần nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết.


Quang cảnh Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khoá X

Tại Kỳ họp, lãnh đạo và các thành viên UBND tỉnh đã báo cáo tiếp thu, giải trình làm rõ các ý kiến đại biểu nêu. Đồng thời đưa ra các giải pháp trong điều hành kinh tế năm 2024 và những năm tiếp theo với các nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy phát triển theo chiều sâu, toàn diện…

Chủ tọa Kỳ họp điều hành hiệu quả, nhờ đó tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 25 nghị quyết để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Trung ương, định hướng của tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó có 2 nghị quyết về chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐND năm 2024; 2 nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư; 3 nghị quyết về quyết toán, phân bổ ngân sách; 4 nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024; nghị quyết quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; quy định nội dung và mức chi khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác; 2 nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích khác; 3 nghị quyết về sửa đổi, bổ sung các nghị quyết của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác... Đây là những nghị quyết quan trọng liên quan đến đời sống dân sinh và sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tại Kỳ họp này, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc các Sở Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, nội dung các câu hỏi chất vấn được đại biểu nêu cơ bản phù hợp với tình hình thực tế, được cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm. Đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện trách nhiệm cao trước cử tri và thể hiện quyền giám sát tại kỳ họp. Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đã thể hiện rõ tinh thần nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm, trả lời thẳng thắn, đi vào các vấn đề trọng tâm, đưa ra các giải pháp thiết thực để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý ở lĩnh vực phụ trách.


Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2023 là rất ít, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tập trung, quyết liệt triển khai, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó khẩn trương triển khai, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn cần chủ động, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện gắn với kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua.

Tiếp tục khẳng định năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 5 năm (2021 - 2025). Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024. Trong đó, tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh, lập các đồ án quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung các đô thị trên địa bàn; triển khai lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và các quy hoạch có tính chất chuyên ngành theo quy định; thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm tạo bước đột phá, hạ tầng giao thông làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đề nghị MTTQ và tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã ban hành; tăng cường công tác giám sát quá trình triển khai thực hiện, kịp thời kiến nghị bất cập, hạn chế để thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án trên địa bàn.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tập trung phổ biến nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại các Kỳ họp tới cử tri nơi ứng cử; chủ động giám sát, khảo sát quá trình triển khai thực hiện; kiến nghị kịp thời những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện để đề xuất xem xét, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

Chủ tịch HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để kịp thời công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Tại kỳ cuối năm, HĐND cấp huyện sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố chủ động chuẩn bị và tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu đảm bảo nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; việc thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; phát huy trách nhiệm cao của đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương./.

Thu Cúc