PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngân Sơn đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương
Thời gian qua, huyện Ngân Sơn đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QPĐP), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ quân sự, QPĐP, huyện Ngân Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện đã phát huy được vai trò và đạt được nhiều kết quả đáng kể. Tổ chức biên chế các lực lượng thường xuyên được bổ sung, kiện toàn ổn định; cán bộ, công nhân viên chức và cán bộ lực lượng vũ trang huyện có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các văn bản của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đến công tác quân sự quốc phòng thông qua các buổi học tập chính trị tập trung, mít tinh, các phương tiện thông tin đại chúng, thư viện, sách, báo, tranh ảnh và các hình thức trực quan như khẩu hiệu, panô, áp phích… Qua tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cán bộ các cấp, ngành và Nhân dân về công tác quốc phòng.

Học sinh Trường Tiểu học Vân Tùng được trải nghiệm chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ"

Hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp được chú trọng kiện toàn và nâng cao chất lượng. Đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh thường xuyên được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ. Năm 2023, các trường THPT trên địa bàn huyện đã hoàn thành chương trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, bảo đảm đúng, đủ nội dung theo chương trình, qua đó giúp cho học sinh xác định được trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện triển khai khảo sát, thống kê và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch với kết quả khá.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, được huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ và đạt chất lượng tốt. Cùng với thực hiện tốt việc đăng ký, huyện chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, bảo đảm 100% chỉ tiêu cấp trên giao và an toàn tuyệt đối.

Để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, huyện tập trung xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, coi trọng nâng cao chất lượng tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng, tổ chức luyện tập tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức. Đồng thời, duy trì hiệu quả công tác xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, huyện tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực về công tác tại những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ quân sự các cấp, đặc biệt là cán bộ quân sự ở cơ sở đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng. Thực hiện tốt công tác dân vận, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình Nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh.

Để giữ vững những kết quả đã đạt được, huyện tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Thực hiện nghiêm quy định về công tác tuyển quân, bảo đảm đúng, đủ chỉ tiêu được giao; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và chính sách kinh tế xã hội khác ở địa phương.../.

Ngọc Tú