PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngân Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục
Những năm qua, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, công tác giáo dục huyện Ngân Sơn đã có những bước chuyển biến tích cực.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ngân Sơn Đàm Trung Thuỷ cho biết, nhằm xây dựng môi trường văn hóa học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, các cơ sở giáo dục của huyện luôn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân cho học sinh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, nhất là các sản phẩm thuốc lá mới trong nhà trường; chú trọng công tác xây dựng trường học “xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện”; tăng cường xây dựng phong trào đọc sách trong các em học sinh.

Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy, học từng bước được đầu tư, xây dựng kiên cố hóa và đáp ứng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018; đảm bảo tỷ lệ 1 phòng học/lớp, nhóm lớp. Trong đó, phòng học kiên cố cấp mầm non đạt 68,2%; cấp tiểu học đạt 63,8%; cấp trung học đạt 94,82%; có 41,17% trường có đủ phòng học bộ môn đạt chuẩn.

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, huyện Ngân Sơn thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận giáo viên cho các đơn vị cơ bản đầy đủ về số lượng và cơ cấu. Đồng thời, quan tâm bố trí nguồn kinh phí cử giáo viên tham gia đào tạo bồi dưỡng, đặc biệt là đối với các môn Tiếng Anh, Tin học, Nghệ thuật để đáp ứng thực hiện Chương trình GDPT 2018; quan tâm công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, phong cách làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ nhà giáo, ngành GD&ĐT huyện thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng kiểm định giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; thực hiện chuyển đổi số trong Ngành.

Một giờ học tại Trường Tiểu học Vân Tùng

Từ thực hiện các giải pháp trên, chất lượng giáo dục của huyện Ngân Sơn tiếp tục được duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt hoặc vượt kế hoạch giao. Đối với giáo dục mầm non, đến nay, tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 38,62%, mẫu giáo đạt 100%; có 100% trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm xuống còn 2,03%; trẻ em thể thấp còi giảm còn 2,29%.

Đối với giáo dục tiểu học, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; có 99,9% trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học. Đối với giáo dục THCS, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 43,4%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 97,92%.

Mạng lưới trường, lớp học được bố trí, sắp xếp ngày càng tinh gọn. Chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau THCS, xây dựng xã hội học tập được duy trì và nâng cao. Hoạt động phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, phổ cập xóa mù chữ mức độ 2 tiếp tục được duy trì. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến về chất lượng đào tạo và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

"Nâng cao chất lượng giáo dục luôn là một trong những vấn đề chúng tôi ưu tiên đặt lên hàng đầu. Để thực  hiện được mục tiêu đó, toàn ngành GD&ĐT của huyện tiếp tục chú trọng giáo dục toàn diện, phát triển phẩm chất, năng lực; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Đồng thời, nâng cao chất lượng học sinh khá, giỏi; tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động tại địa phương" - Thầy giáo Đàm Trung Thuỷ, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ngân Sơn cho biết thêm./.

Ngọc Tú