PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nỗ lực cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của Bắc Kạn xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố với 62,26 điểm, tăng 11 bậc so với năm 2020. Trong 10 chỉ số thành phần, chỉ số tiếp cận đất đai đạt cao nhất với 7,83 điểm. Đây là một trong những chỉ số thành phần quan trọng của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giúp cải thiện môi trường, tạo điểm đến hấp dẫn, đáng tin cậy cho nhà đầu tư.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hạ tầng Cụm Công nghiệp Huyền Tụng đẩy nhanh tiến độ để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư

Theo thống kê, chỉ số tiếp cận đất đai có sự gia tăng qua các năm, từ năm 2017 đến 2021, điểm số tăng lần lượt từ 5,13 - 6,60 - 5,76 - 6,11 - 7,83. Chỉ số này có sự cải thiện do thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp theo kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI và thực hiện cải cách các quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Trong đó, tập trung rút ngắn thời gian hoàn thành một số thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, các văn bản quy phạm về đất đai như sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư… được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế và đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương đã tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trong đó, tập trung giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; ban hành quy trình hướng dẫn thực hiện giải phóng mặt bằng thống nhất trên địa bàn. Sở cũng đẩy nhanh công tác định giá đất phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. Tăng cường công tác chỉnh lý biến động đất đai kịp thời, hoàn thiện đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý… nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Để phấn đấu đến năm 2025, nâng dần vị trí xếp hạng Chỉ số PCI của tỉnh Bắc Kạn trung bình mỗi năm tăng ít nhất 1 bậc, trong đó chỉ số tiếp cận đất đai đạt từ 6,5 điểm trở lên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố và đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp cải cách về đăng ký đất đai, quản lý hành chính về đất đai; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Đẩy mạnh kết nối liên thông điện tử để trao đổi thông tin dữ liệu đất đai giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất thực hiện giao dịch về đất đai và tài sản gắn liền với đất. Tăng cường rà soát, tham mưu, đề xuất thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, gây lãng phí tài nguyên đất, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Cùng với đó là công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thông tin về khu đất, quỹ đất sạch bán đấu giá để doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận. Chủ động tổ chức giải đáp trực tiếp các vướng mắc về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai cho doanh nghiệp và người dân hiểu rõ khi thực hiện các thủ tục hành chính. Chủ động tham mưu, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, xây dựng khung giá đất sát với giá thực tế thị trường; rút ngắn thời gian xác định giá đất cụ thể.

Cục Thuế tỉnh đẩy nhanh tiến độ việc kê khai, nộp thuế trong quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai.

UBND các huyện, thành phố công khai, minh bạch các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Rà soát, thống kê và đề xuất thu hồi hoặc thu hồi đất (theo thẩm quyền) của các dự án không triển khai theo quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án cho doanh nghiệp triển khai thực hiện; chú trọng bố trí nguồn lực tạo quỹ đất sạch có sẵn để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận./.

Hương Lan