PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Chiều 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Nông Quang Nhất đã chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2023 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh tháng 11 và 11 tháng năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Phiên họp

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Phiên họp, dự ước đến hết năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá so sánh đạt 8.820 tỷ đồng, tăng trưởng 6,1%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản dự ước tăng trưởng 4,39%; khu vực công nghiệp - xây dựng dự ước tăng trưởng 9,9% (công nghiệp tăng 11,9%, xây dựng tăng 8,71%); khu vực dịch vụ dự ước tăng trưởng 6,09%. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành ước đạt 16.677 tỷ đồng; GRDP bình quân trên người ước đạt 51 triệu đồng/người, đạt 102% kế hoạch, tăng 4,7 triệu đồng so với năm 2022…

Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi về những nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong đó công tác giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia được nhiều đại biểu quan tâm. Đến ngày 18/11/2023, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 được 1.293 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch. Về giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 được 308 tỷ đồng, bằng 52% so với kế hoạch. Báo cáo tại Phiên họp, các đơn vị liên quan đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến giải ngân các nguồn vốn chậm là do một số văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền chưa được ban hành kịp thời, nhất là trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; khó khăn, vướng mắc về cơ chế còn chậm được giải quyết; Chương trình mục tiêu quốc gia có nhiều tiểu dự án nhỏ lẻ nên các chủ đầu tư không thanh toán ngay sau khi có khối lượng thực hiện; việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác còn qua nhiều thủ tục, dẫn đến làm chậm tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản…

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Công Hòa, hiện nay, các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư đang tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình, dự án. Dự kiến đến ngày 31/1/2024, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 được 2.421.618 triệu đồng, đạt 90,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 85,6% kế hoạch của tỉnh; trong đó vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ước giải ngân vẫn đạt 100% kế hoạch.

Trao đổi về hoạt động sản xuất công nghiệp, Giám đốc Sở Công Thương Hà Sỹ Thắng báo cáo, năm 2023, khu vực công nghiệp tiếp tục là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm ước đạt 1.773 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2023, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022. Cơ bản các sản phẩm công nghiệp đều tăng so với năm 2022, chỉ có 2 sản phẩm ván dán và quần áo may sẵn giảm do thị trường tiêu thụ suy giảm, trong đó sản phẩm ván dán gặp khó khăn trong xuất khẩu vì vụ việc Hoa Kỳ điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với gỗ dán… Về hoạt động thương mại, dịch vụ tăng mạnh so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 ước đạt 7.806 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với tình hình thu ngân sách, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Duy Thể cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước đạt 856 tỷ đồng, bằng 104% dự toán trung ương giao, bằng 86% dự toán tỉnh giao. Nguyên nhân không đạt dự toán tỉnh giao là do nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023 không đạt kế hoạch đề ra; các dự án triển khai chậm, thị trường bất động sản giảm sâu làm giảm nguồn thu sử dụng đất…

Tại Phiên họp, các đại biểu đánh giá các đơn vị, địa phương đã tích cực đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người lao động được thực hiện theo quy định; triển khai thực hiện tốt công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các tuyến. Nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được thực hiện theo kế hoạch. Triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số theo kế hoạch…

Đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, phấn đấu đạt kết quả cao nhất

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đánh giá, nhìn chung, tháng 11 và 11 tháng năm 2023, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt khá; nông nghiệp phát triển ổn định, an ninh lương thực được đảm bảo; công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển; thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi và tăng trưởng nhanh. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân ổn định.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Phiên họp

Để đạt được kết quả cao nhất, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, từ nay đến cuối năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần trách nhiệm cao, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và phương án phòng, chống dịch bệnh động vật; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023. Triển khai quyết liệt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 theo mục tiêu đã đề ra; tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, phối hợp trong quá trình thực hiện. Tăng cường thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, chú trọng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách. Thực hiện quyết liệt, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các dự án từ chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án. Triển khai kịp thời và hiệu quả các chương trình kích cầu tiêu dùng. Tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch gắn với phát huy các di sản văn hóa truyền thống của tỉnh. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu và chống thất thu ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tiếp tục triển khai các chính sách an sinh xã hội. Đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…/.

Thu Cúc