PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt bổ sung danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 phê duyệt bổ sung danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Quyết định, UBND tỉnh phê duyệt bổ sung khu vực khai thác đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích Dự án bố trí, ổn định dân cư tại chỗ thôn Lủng Lầu và thôn Nặm Tốc, thuộc xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông; Dự án bố trí, ổn định dân cư tại chỗ thôn Đông Đăm, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể vào danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Cụ thể như sau:

Công trình: Dự án bố trí, ổn định dân cư tại chỗ thôn Lủng Lầu và thôn Nặm Tốc, thuộc xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, với tổng diện tích 1,6 ha.

Công trình: Dự án bố trí, ổn định dân cư tại chỗ thôn Đông Đăm, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, tổng diện tích0,3 ha.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

Bế Hiền