PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn (lần 3)
Ngày 25/3/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất ký ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn (lần 3).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

Stt

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

 

 

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

Tùy chọn mua thêm

Giám sát hoạt động

đấu

thầu

1

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hạng mục công trình Trụ sở làm việc Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1

Thi công xây dựng hạng mục công trình trụ sở làm việc Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1

Ngân sách trung ương

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

35 ngày

Quý I/2024

Trọn gói

180 ngày

 

Không đề xuất

 

 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức xác định, phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu (nếu cần thiết); chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền