PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử Nà Pậu, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử Nà Pậu, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình bước thiết kế bản vẽ thi công

UBND Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ và ngân sách huyện Chợ Đồn

Chỉ định thầu

Quý IV/2023

Trọn gói

30 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công

 Chỉ định thầu

Quý IV/2023

Trọn gói

60 ngày

3

Gói thầu số 03: Giám sát công tác khảo sát

Tự thực hiện

 

 

 

4

Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán

 Chỉ định thầu

Quý I/2024

Trọn gói

10 ngày

5

Gói thầu số 05: Tư vấn lập phương án - dự toán, Thi công rà phá bom mìn, vật nổ

 Chỉ định thầu

Quý I/2024

Trọn gói

120 ngày

6

Gói thầu số 06: Đo vẽ lập bản đồ trích đo địa chính

 Chỉ định thầu

Quý IV/2023

Trọn gói

60 ngày

UBND huyện Chợ Đồn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với việc áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền