PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/01/2016
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 28/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên bế mạc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 28/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên bế mạc.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu đại biểu

Đồng chí Trương Thị Mai giới thiệu điện mừng của các chính đảng, tổ chức, đoàn ngoại giao và bạn bè quốc tế gửi chúc mừng Đại hội Đảng lần thứ XII.

Tiếp đó, đồng chí Thuận Hữu, đại diện Đoàn Thư ký báo cáo một số nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung về: Chủ đề của Đại hội; các mục tiêu tổng quát trong giai đoạn tới; GDP bình quân đầu người; bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020; tỷ lệ giảm nghèo bình quân 1-1,5%/năm; tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh;…

Đồng chí Đinh Thế Huynh báo cáo nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Tiếp đó Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội.

Ban chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội XII. Tiếp đó các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội XII.

Đọc diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với ý thức trách nhiệm cao Đại hội XII đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đại hội thông qua nhiều văn kiện quan trọng. Nội dung các văn kiện là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với nhiều quyết sách quan trọng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết) tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.

* Kết thúc phiên bế mạc, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ chủ trì họp báo quốc tế, thông báo những nội dung quan trọng đã được quyết định tại Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

 
Theo chinhphu.vn