PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất làm việc tại huyện Bạch Thông
Chiều 26/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất cùng đoàn công tác làm việc tại huyện Bạch Thông về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đầu tư công và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024 trên địa bàn huyện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Kiệm cho biết, các nhiệm vụ năm 2024 được UBND huyện chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Đến nay, các địa phương đã thu hoạch xong cây trồng vụ đông; đang làm đất, chuẩn bị gieo trồng vụ xuân, trong đó cây thuốc lá cơ bản trồng xong với diện tích 160 ha, đạt 160 kế hoạch. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán và thiếu nước phục vụ sản xuất.

Tổng đàn vật nuôi của huyện cơ bản ổn định, không có dịch bệnh xảy ra; tuy nhiên, do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, nên có 12 con gia súc bị chết, ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, toàn huyện trồng được trên 2.000 cây xanh. Tiến độ trồng rừng đến nay thực hiện được 102,09 ha, đạt 28,12% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng.

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Tân Tú đã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023; UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan thường trực xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2024; tiến hành thẩm định 6 thôn đạt chuẩn NTM năm 2023; trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án huyện NTM. Chương trình OCOP tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Thực hiện kế hoạch thu ngân sách năm 2024, đến ngày 19/2/2024, huyện Bạch Thông thu được 4.512 triệu đồng, đạt 23,13% kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công và vốn các Chương trình MTQG năm 2023 đến ngày 31/1/2024 đạt 91,8% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình MTQG năm 2024 đến ngày 19/2 đạt 16,61% kế hoạch.

Cùng với phát triển kinh tế, các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các đơn vị thực hiện duy trì nền nếp dạy và học trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được thực hiện tốt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức dịp lễ hội lồng tồng, mừng đảng, mừng xuân tại các xã, thị trấn. Các chế độ, chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định; dịp Tết Nguyên đán đã tặng 3.435 suất quà với tổng giá trị trên 1,447 tỷ đồng cho người có công, thân nhân người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Huyện đã hoàn thành giao nhận quân năm 2024 trang trọng, an toàn, đúng quy định với 90 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, 26 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Tình hình an ninh tiếp tục được duy trì ổn định và giữ vững.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Bạch Thông đã báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất cùng đoàn công tác những khó khăn trong thực hiện vốn đầu tư công, các Chương trình MTQG và kiến nghị UBND tỉnh sớm xem xét, phê duyệt Kế hoạch phát triển mô hình dược liệu theo chuỗi giá trị gắn với văn hóa, tri thức bản địa của người Dao, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông. Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm hướng dẫn trình tự, thủ tục phê duyệt dự án Chương trình OCOP; Văn phòng Điều phối NTM tỉnh xem xét, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Đề án huyện NTM…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đánh giá cao huyện Bạch Thông đã chủ động chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm nên đã có được một số kết quả ban đầu. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công và vốn các Chương trình MTQG năm 2023 đạt 91,8% kế hoạch, diện tích thuốc lá trồng vượt kế hoạch, thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho các đối tượng, công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu giao…

Để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đề nghị huyện Bạch Thông tiếp tục chỉ đạo sát sao các địa phương đảm bảo các điều kiện tốt nhất để phục vụ sản xuất vụ xuân; thực hiện tốt các dự án đầu tư công, đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân; quyết tâm thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu giao; thực hiện tốt các mô hình liên kết, nhất là ở các xã vùng cao; quan tâm thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG, chủ động phối hợp với các sở, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính…/.

Hương Dịu