PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Quảng bá hình ảnh, con người, du lịch Bắc Kạn qua các tác phẩm nghệ thuật
Đây là một trong những ý kiến nhấn mạnh của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tại Hội nghị tổng kết công tác Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 được tổ chức vào sáng ngày 3/2.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2022, Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, cơ quan ngôn luận của Hội đã biên tập, xuất bản, phát hành được 12 số Tạp chí với nội dung, hình thức phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống địa phương. Tạp chí đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh.

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội đăng tải nhiều tin, bài cũng như các sáng tác VHNT phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ chính trị của Hội và của tỉnh. Bên cạnh đó, Hội VHNT còn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện được nhiều chương trình giới thiệu về văn hóa, VHNT của tỉnh.

Hội đã quan tâm cử phóng viên, hội viên thâm nhập thực tế viết bài để tham gia Cuộc thi “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; giải báo chí về đề tài “Dân vận khéo”; giải báo chí “Búa liềm vàng”; “Bắc Kạn xây dựng nông thôn mới”…

Năm 2023, Hội VHNT tỉnh tiếp tục quan tâm động viên hội viên tích cực sáng tác, mở trại sáng tác, các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ cho hội viên. Phối hợp và chọn cử hội viên tham gia trại sáng tác của các Hội chuyên ngành Trung ương. Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, trang thông tin điện tử của Hội, Chương trình quảng bá tác phẩm VHNT trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Tổ chức tốt việc tham gia Liên hoan - Triển lãm chuyên ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh khu vực 15 tỉnh miền núi phía Bắc…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội VHNT tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị trong năm 2023, Hội tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, quan tâm xây dựng đội ngũ hội viên. Chủ động, tích cực, có giải pháp hữu hiệu phát triển hội viên, đặc biệt quan tâm phát triển hội viên trẻ, người dân tộc thiểu số. Tích cực cử hội viên tham gia các trại sáng tác, các cuộc liên hoan, các cuộc thi, loại hình nghệ thuật do Trung ương, khu vực tổ chức để hội viên có điều kiện học hỏi kinh nghiệm. Xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên, đặc biệt là hội viên mới, tổ chức các trại sáng tác cho hội viên.

Về định hướng sáng tác, đề nghị Hội tập trung tuyên truyền các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị tiêu biểu để người dân tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tuyên truyền những cách làm hay, gương người tốt việc tốt trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế. Tuyên truyền vận động người dân phấn đấu thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Quảng bá hình ảnh, con người Bắc Kạn, du lịch Bắc Kạn qua các tác phẩm nghệ thuật.

Nhà thơ Dương Khâu Luông trao giấy khen cho các tác giả có tác phẩm tốt đăng trên Tạp chí Văn nghệ Ba Bể

Dịp này, các tác giả có tác phẩm tốt đăng trên Tạp chí Văn nghệ Ba Bể và có tác phẩm đạt giải thưởng của Hội chuyên ngành Trung ương và tương năm 2022 nhận khen thưởng./.

Ngọc Tú