PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam
Sáng 26/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu I và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại biểu dự Hội nghị

Trong 5 năm (2018 - 2023), cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo được sự đồng bộ, thống nhất trong nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và mọi cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Công tác phối hợp, tham mưu của cơ quan quân sự các cấp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương được nâng cao. Công tác xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế, khoa học công nghệ và tiềm lực quân sự ở các cấp bảo đảm vững chắc, hiệu quả, thiết thực; đầu tư xây dựng hệ thống công trình phòng thủ được quan tâm coi trọng. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chú trọng tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và giáo dục quốc phòng, qua đó đã nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế -  xã hội trên địa bàn. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.

Những năm tiếp theo, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 24-NQ/TW gắn với thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh tiêu biểu, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu I ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đảng ủy Quân sự tỉnh đạt được trong triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự trên địa bàn. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của các lực lượng, xây dựng địa bàn, đơn vị an toàn; chăm lo đời sống, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cho cán bộ quân sự. Tập trung xây dựng khối đại đoàn kết trong đơn vị…

Đại tá Lã Văn Hào - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giấy khen
cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen 4 tập thể, 4 cá nhân vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW./.

Ngọc Tú