PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác triển khai hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2023
Ngày 27/2/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 283/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 22 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác triển khai hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi cá nhân là 2.700.000 đồng.

Danh sách các cá nhân được tặng Bằng khen xem tại Quyết định./.

Thanh Thuyên