PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 14 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự
Ngày 6/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 2293/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 14 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đây là các tập thể, cá nhân có những thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 14 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó có một số thành tích nổi bật như:

Kết quả giải quyết án qua các năm luôn đạt tỷ lệ cao, vượt chỉ tiêu so với chỉ tiêu của Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Từ việc thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, thực hiện nghiêm túc các trình tự, thủ tục trong việc tổ chức thi hành án nên đơn thư khiếu nại, tố cáo không phát sinh nhiều. Từ tháng 7/2009 đến tháng 6/2023, các cơ quan thi hành án trên địa bàn tỉnh tiếp được 500 lượt công dân, các phản ánh, kiến nghị của công dân được xem xét giải quyết kịp thời; tổ chức 6 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự với công dân; tiếp nhận 15 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và được giải quyết đúng quy định, không có trường hợp tồn đọng, kéo dài làm phát sinh điểm nóng tại địa phương.

Công tác tổ chức, cán bộ của các tổ chức thi hành án được quan tâm, kiện toàn. Từ khi Luật Thi hành án dân sự năm 2008 có hiệu lực thi hành, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và 8 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện được thành lập, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan thi hành án dân sự được xác định rõ ràng hơn, tổ chức bộ máy, đội ngũ lãnh đạo các cơ quan thi hành án và các chức danh thi hành án không ngừng được quan tâm và kiện toàn theo từng năm, góp phần xây dựng lực lượng thi hành án đáp ứng được yêu cầu về năng lực, phẩm chất.

Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh quan tâm, triển khai kịp thời đến các Chi cục và hướng dẫn áp dụng thống nhất. Đối với các vụ việc thi hành án phức tạp, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức họp để thống nhất giải quyết dứt điểm, rút hồ sơ thi hành án của một số Chi cục lên Cục Thi hành án dân sự tỉnh để trực tiếp tổ chức thi hành. Quan tâm, chỉ đạo, thành lập Tổ công tác của Cục, phân công Chấp hành viên để hỗ trợ giải quyết án và giải quyết những vụ việc khó khăn, phức tạp, phải tổ chức cưỡng chế có huy động lực lượng tại các Chi cục. Qua đó, giúp các đơn vị kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, đẩy nhanh tiến độ thi hành giải quyết vụ việc.

Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự được thực hiện thường xuyên, qua đó động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, tạo chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự, góp phần đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án đang chấp hành án phạt tù, phân loại án chính xác việc có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, góp phần tăng tỷ lệ giải quyết án…

Ghi nhận những thành tích đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 14 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự./.

Thanh Thuyên