PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
Ngày 5/4/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 282/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Thời sự, Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2016 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Thuyên