PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện
Cục Quản lý thị trường tỉnh vừa có Công văn yêu cầu các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, đối với các đội địa bàn phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra chặt chẽ các cơ sở chế biến, thu gom, các bãi tập kết, mua bán, kinh doanh, vận chuyển than; kiểm soát đối với nguồn gốc than đưa vào chế biến, tiêu thụ tại các nhà máy, xưởng tuyển, đảm bảo tính pháp lý, công khai, minh bạch và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh than.

Đối với Đội Quản lý thị trường số 3, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên khâu lưu thông, các tuyến đường nội tỉnh, liên tỉnh; các địa bàn giáp ranh, các địa bàn có các hoạt động trong lĩnh vực than; các tụ điểm thường xuyên tập kết, trung chuyển than nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển than trái phép trên địa bàn tỉnh.

Các đội quản lý thị trường trực thuộc thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp tốt với các ngành, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong các hoạt động liên quan đến hoạt động chế biến, kinh doanh than để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời về các trường hợp vi phạm; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật cũng như bảo vệ môi trường trong các hoạt động thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, sử dụng than./.

Hương Lan