PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tháng 11/2023, Bắc Kạn xếp hạng 43/63 tỉnh/thành phố trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử
Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về kết quả chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tháng 11/2023, tỉnh Bắc Kạn đạt 60,44/100 điểm, xếp hạng 43/63 tỉnh, thành phố (tháng 10 đạt 60,17/100 điểm, xếp hạng 21/63 tỉnh/thành phố).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đánh giá, nhóm chỉ số về công khai, minh bạch, số hồ sơ đồng bộ lên Cổng dịch vụ công Quốc gia là 13.414, đạt 100%.

Về tiến độ giải quyết hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn/trong hạn chiếm 85,25%; tỷ lệ xử lý hồ sơ quá hạn là 14,75 %.

Nhóm chỉ số về mức độ hài lòng được đánh giá 17,7/18 điểm, trong đó, tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 100%; tỷ lệ hài lòng trong xử lý tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt 85,48%.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử: Tại cấp tỉnh có 5 đơn vị xếp loại khá, 13 đơn vị xếp loại trung bình; tại cấp huyện có 4 đơn vị xếp loại trung bình, 4 đơn vị xếp loại yếu.

Xem chi tiết./.

BH