PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, thành phố Bắc Kạn đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, huy động các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, người dân và toàn xã hội tham gia thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Người dân phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn chủ động phun thuốc phòng bệnh sốt xuất huyết

Những năm vừa qua, công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đã được triển khai hiệu quả, kịp thời ngăn chặn không để dịch bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Các ca mắc được giám sát và điều trị kịp thời. Năm 2022, thành phố ghi nhận 15 ca mắc sốt xuất huyết ngoại lai được điều trị tại bệnh viện, không có ca tử vong do sốt xuất huyết. Qua điều tra dịch tễ chỉ phát hiện véc tơ truyền bệnh phụ (muỗi Aedes Albopictus).

Tuy nhiên, do tình hình giao lưu, đi lại của người dân ngày càng nhiều, nhất là những trường hợp đi về từ vùng dịch, nguy cơ mắc sốt xuất huyết và bùng phát dịch trên địa bàn là rất lớn. Để ngăn chặn không để dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát, thành phố Bắc Kạn đã chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động người dân, trong đó thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt tập trung vào thời điểm tổ chức Chiến dịch diệt lăng quăng và vệ sinh môi trường.

Bà Nông Thị Xá, Trưởng Trạm Y tế phường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, hằng năm, chúng tôi tăng cường tuyên truyền trong Nhân dân thay đổi hành vi để tự bảo vệ sức khỏe, qua đó tự chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Trạm Y tế đã tham mưu cho UBND phường tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, giao nhân viên y tế phụ trách tổ đến tận từng hộ dân để tuyên truyền, vận động diệt muỗi, diệt lăng quăng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, cùng với công tác tuyên truyền, thành phố cũng tổ chức tốt các biện pháp phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh trong các cơ sở y tế, phun hóa chất diệt véc tơ, chủ động phòng, chống dịch tại các vùng có nguy cơ cao. Củng cố, kiện toàn đội cơ động chống dịch, đội điều trị tại các đơn vị y tế. Kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, mạng lưới cộng tác viên, truyền thông viên trực tiếp tham gia hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại địa phương. Tổ chức các lớp tập huấn, tập huấn lại cho cán bộ các tuyến về quy trình giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch sốt xuất huyết và hướng dẫn về chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết theo quy định của Bộ Y tế; cập nhật kiến thức mới và một số quy trình thường quy phòng chống dịch sốt xuất huyết chuyên đề cho cán bộ chuyên trách.

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai quyết liệt chiến dịch diệt lăng quăng; tổ chức tuyên truyền, giáo dục thường xuyên nhằm khuyến cáo người dân thực hiện diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại nhà ở, nơi lưu trú. Ưu tiên bố trí, hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng tại địa phương cho công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Đồng thời yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức hội của thành phố tích cực, chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp và ngành Y tế thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn; giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại địa phương; chủ động phát hiện và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch trên địa bàn…/.

Thu Cúc