PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo tình hình thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tháng 1/2024
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai) tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tháng 1/2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể như sau:

STT

Tình hình thu (đồng)

Tình hình chi (đồng)

Số dư tại Quỹ (đồng)

Ghi chú

Thu từ các đơn vị nộp Quỹ

Thu từ lãi tiền gửi

Tính đến 31/12/2023

5.671.181.589

 

Tháng 1

120.996.561

1.449.700

369.000.000

5.424.627.850

 

Tổng

120.996.561

1.449.700

369.000.000

5.424.627.850

Số dư đến 31/01/2024

Danh sách các đơn vị nộp Quỹ tháng 1/2024

STT

Tên đơn vị nộp Quỹ

Ngày nộp

Số tiền (đ)

Ghi chú

1

Quỹ PCTT thành phố Bắc Kạn

08/01/2024

 84.708.000

 

2

Hội Nạn nhân chất độc màu da cam

10/01/2024

34.000

 

3

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

11/01/2024

 31.687.500

 

4

Chi nhánh Công nghiệp hoá chất mỏ

12/01/2024

   4.567.061

 

 

Tổng

 

 120.996.561

 

Xem chi tiết./.