PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_DeTai_ChiTiet

Tên đề tài Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ trong tuyển chọn cây ưu tú và phát triển cây mơ vàng tại tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Viện Nghiên cứu và phát triển công nghệ Nông lâm nghiệp Thành Tây
Chủ nhiệm đề tài/dự án TS. Ngô Hồng Bình
Thời gian bắt đầu Năm 2017
Thời gian kết thúc Năm 2020
Kinh phí
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu Tuyển chọn 20 cây ưu tú; cải tạo 30 ha mơ năng suất tăng hơn 20% so với chưa cải tạo; trồng mới 10 ha mơ giống tuyển chọn; tập huấn kỹ thuật trồng mơ cho các hộ dân
Tóm tắt Dự án đã điều tra đánh giá hiện trạng sản giống, kỹ thuật canh tác, thu hái, bảo quản, sơ chế, chế biến, thị trường tiêu thụ…; Tuyển chọn được 35/20 cây mơ ưu tú để khai thác mắt ghép phục vụ công tác nhân giống, vượt 150% kế hoạch; Thực hiện cải tạo 31,1/30 ha vườn mơ già cỗi (áp dụng các biện pháp kỹ thuật như đốn đau, cắt tỉa sau thu hoạch, cắt tỉa hàng năm, bón phân, phòng trừ sau bệnh hại, các biện pháp chăm sóc sau cải tạo…) kết quả năng suất đã tăng lên 224,2 đến 243,1% so với diện tích không thực hiện cải tạo; Trồng mới 10 ha bằng giống ghép, cây sinh trưởng, phát triển tốt; Tổ chức tập huấn cho 112 lượt hộ dân trực tiếp tham gia mô hình.
Xếp loại Khá
Tệp tin đính kèm