PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thưởng vật chất bằng tiền cho các tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Ngày 5/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 2274/QĐ-UBND thưởng vật chất bằng tiền cho 4 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ với mức tiền thưởng cho mỗi tập thể là 21.600.000 đồng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, các tập thể được thưởng vật chất bằng tiền gồm:

1. Trường Mầm non Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;

2. Trường Mầm non Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

3. Trường Tiểu học Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn;

4. Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn./.

Thanh Thuyên