PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước
Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh tại Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), sáng 2/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị

Từ năm 2021 đến nay, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ, tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và đã được các cấp, các ngành khen thưởng.

23 gương điển hình tiên tiến đại diện cho các phong trào thi đua thuộc các lĩnh vực được vinh danh

Ngày 31/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 946/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 106 tập thể, hộ gia đình, cá nhân là điển hình tiên tiến của tỉnh giai đoạn 2021 - 2023. Trong đó, đã lựa chọn 23 gương điển hình tiên tiến đại diện cho các phong trào thi đua thuộc các lĩnh vực để vinh danh tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng của tỉnh, là dịp để các đại biểu ưu tú, các điển hình tiên tiến giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đoàn kết các dân tộc, phát huy truyền thống quê hương, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu của tỉnh trong những năm qua.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tăng cường công tác lãnh đạo, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng.

Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền điển hình tiên tiến đảm bảo khách quan, đúng thực chất, tránh cường điệu, thổi phồng thành tích. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Ứng dụng mạng Internet, nền tảng số để lan tỏa hiệu ứng xã hội tích cực và sâu rộng trong cộng đồng, thực hiện tốt mục tiêu “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, góp phần đẩy lùi cái xấu, cái ác”.

Tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung, hình thức, phương thức tổ chức, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Kịp thời phát hiện, lựa chọn và xây dựng mô hình điển hình tiên tiến là những tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích tiêu biểu, là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong trào thi đua. Xây dựng các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả phát triển mô hình, việc ảnh hưởng của các điển hình trong mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó phát hiện những khó khăn, vướng mắc nhằm kịp thời có các biện pháp giúp đỡ. Định kỳ hằng năm hoặc giữa giai đoạn tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả của các mô hình, điển hình tiên tiến để kịp thời rút kinh nghiệm.

Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong thời gian tới sẽ có nhiều thành công mới, tạo động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo./.

Ngọc Tú