PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại điểm cầu Bắc Kạn, dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

Luật Giám định tư pháp được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp được Quốc hội XV thông qua ngày 10/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021 quy định về giám định viên tư pháp. Sau 12 năm thực hiện Luật Giám định tư pháp, các bộ, ngành đã ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ các văn bản hướng dẫn, hệ thống các quy định về giám định tư pháp tiếp tục được hoàn thiện; hệ thống tổ chức giám định tư pháp, đội ngũ người làm giám định tư pháp tiếp tục được củng cố và phát triển; hoạt động và quản lý nhà nước về giám định tư pháp từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả. Do đó, công tác giám định tư pháp có những bước chuyển biến tích cực, ngày càng nền nếp, hiệu quả, nhất là trong những lĩnh vực có tổ chức giám định và giám định viên chuyên trách như pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự, các lĩnh vực khác như ngân hàng, tài chính, xây dựng, tài nguyên và môi trường... cũng được tăng cường. Về cơ bản, hoạt động giám định tư pháp đã phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động tố tụng, góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan và đúng pháp luật.

Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư phápđược ban hành tại Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Qua 5 năm thực hiện Đề án, công tác giám định tư pháp cơ bản đạt được các mục tiêu, nội dung Đề án đã đề ra, đã có 12/15 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành quy trình và thời hạn giám định; có 1.039.615 vụ việc giám định được thực hiện cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động tố tụng; các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp được nhiều bộ, ngành và địa phương quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả, tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra 9 giải pháp, 3 kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp. Đồng thời, Bộ Tư pháp có 5 đề xuất, kiến nghị Chính phủ đối với Đề án 250 nhằm tiếp nối, phát huy những kết quả đã đạt được trong việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động tố tụng trong thời gian tới.

Đối với Bắc Kạn, tỉnh có 2 tổ chức giám định tư pháp công lập là Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh và Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa thuộc Sở Y tế; 1 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc là Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng thuộc Sở Xây dựng. Các sở, ngành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định Luật Giám định tư pháp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lựa chọn và đề nghị UBND cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; cấp thẻ giám định viên tư pháp. Các tổ chức giám định tư pháp tiếp nhận trưng cầu và thực hiện giám định tư pháp đúng quy định. Kết quả giám định chính xác, khách quan đáp ứng được yêu cầu, giúp cho cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cho biết, kết quả của Hội nghị sẽ được Bộ Tư pháp tổng hợp, nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp làm cơ sở để kiến nghị, đề xuất Quốc hội sửa đổi Luật Giám định tư pháp và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chưa đạt được của Đề án nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ nói riêng cũng như yêu cầu về cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới./.

Thu Trang