PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận báo giá trang thiết bị y tế (vật tư, hóa chất)
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua trang thiết bị y tế (vật tư, hóa chất) phục vụ Dự án xây dựng mô hình sàng lọc người mang gen bệnh Thalassemia từ 17 - 25 tuổi tại tỉnh Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo giá trực tiếp gửi về Phòng Văn thư, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, số 96, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Nhận qua email: Bản Scan và file gửi về địa chỉ chuyenngan.dkh@gmail.com.

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 9 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 20 tháng 11 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Danh mục thiết bị y tế cần báo giá xem tại Phụ lục./.

DT