PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mời cung cấp báo giá trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn Kạn có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro để phục vụ cho công tác chuyên môn và khám chữa bệnh cho người dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn thông báo để các nhà thầu có kinh doanh mặt hàng trên quan tâm cung cấp báo giá cho Trung tâm.

Báo giá gửi về địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, số 96, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 10/9/2022 trong giờ hành chính.

Thông tin liên hệ: Bác sĩ Lường Thị Nguyệt, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn; điện thoại 0209.3878276; 0988124431.

Xem chi tiết tại đây./.