PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trường Chính trị tỉnh tuyển sinh các lớp trung cấp lý luận chính trị, nguồn ngân sách nhà nước năm 2024
Trường Chính trị tỉnh sẽ tổ chức 2 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung và không tập trung trong năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, các lớp học tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh, cụ thể:

Lớp trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung 50 học viên, dự kiến khai giảng tháng 4/2024; thời gian đào tạo 6 tháng liên tục (học các ngày trong tuần, nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ, tết).

Lớp trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung 80 học viên, dự kiến khai giảng tháng 5/2024; thời gian đào tạo 14 tháng (học 10 ngày/tháng, nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ, tết).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cử cán bộ, công chức dự tuyến đúng đối tượng; nộp công văn cử dự tuyển, danh sách đăng ký kèm theo hồ sơ dự tuyển về Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh chậm nhất ngày 8/4/2024.

Thông tin chi tiết và hướng dẫn thủ tục dự tuyển xem tại đây./.

Hương Dịu