PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tư vấn giao trực tiếp đề tài “Nghiên cứu bảo tồn phát triển loài sâm mới phát hiện tại khu vực Phja Boóc, huyện Ba Bể”
Chiều 28/11, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu bảo tồn phát triển loài sâm mới phát hiện tại khu vực Phja Boóc, huyện Ba Bể” (Hội đồng). Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Đình Điệp - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu bảo tồn phát triển loài sâm mới
phát hiện tại khu vực Phja Boóc, huyện Ba Bể”

Đề tài “Nghiên cứu bảo tồn phát triển loài sâm mới phát hiện tại khu vực Phja Boóc, huyện Ba Bể” do Trung tâm Nghiên cứu trồng và Chế biến cây thuốc Hà Nội chủ trì thực hiện; Thạc sĩ Đào Văn Núi làm Chủ nhiệm đề tài; có thời gian thực hiện (nếu được phê duyệt) là 36 tháng.

Sau khi nghe đơn vị chủ trì thực hiện báo cáo thuyết minh đề cương đề tài, Hội đồng đánh giá đề tài rất cần thiết để khẳng định định danh cây sâm này có cùng loài hay khác loài so với các loại đã phát hiện; xác định được giá trị dược liệu trong cây sâm để có định hướng phát triển; từ đó nghiên cứu bảo tồn, nhân giống, phát triển cây sâm vừa được phát hiện tại khu vực Phja Boóc, huyện Ba Bể. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh giao.

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao hồ sơ chuẩn bị của đơn vị chủ trì thực hiện. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng cũng đề nghị Chủ nhiệm, đơn vị chủ trì thực hiện cần làm nổi bật hơn về tính cần thiết của đề tài; sắp xếp các phần nội dung phù hợp, logic hơn; bổ sung thêm phần tổng quan; phần mục tiêu đề tài cần viết rõ ràng hơn theo yêu cầu đặt hàng của tỉnh…

Kết quả, Hội đồng thống nhất giao đề tài “Nghiên cứu bảo tồn phát triển loài sâm mới phát hiện tại khu vực Phja Boóc, huyện Ba Bể” cho Trung tâm Nghiên cứu trồng và Chế biến cây thuốc Hà Nội chủ trì thực hiện trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, đề cương thuyết minh theo các ý kiến góp ý tại cuộc họp./.

Hương Dịu