PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Bắc Kạn đạt 73,38%
Theo kết quả cập nhật diễn biến rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 73,38%.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tỷ lệ che phủ rừng năm 2023 của tỉnh Bắc Kạn đạt 73,38%
(Ảnh: Rừng trám đen tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn)

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, công tác cập nhật diễn biến rừng năm 2023 được tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Ngay từ đầu năm, Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng kế hoạch thực hiện theo dõi, cập nhật diễn biến rừng năm 2023. Trên cơ sở, đó Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai cập nhật diễn biến rừng tại các địa phương.

Để nâng cao năng lực cập nhật diễn biến cho công chức, viên chức thực hiện công tác cập nhật diễn biến rừng, tháng 4/2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng 1 tổ chức lớp tập huấn sử dụng ứng dụng hệ thống theo dõi diễn biến rừng (FRMS 4.0).

Tháng 1/2024, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức kiểm tra kết quả cập nhật diễn biến rừng của Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố. Qua kiểm tra, các lô cập nhật diễn biến rừng có đầy đủ hồ sơ cập nhật diễn biến rừng theo quy định; có một số lô cập nhật diễn biến chưa phù hợp với hiện trạng thực tế tại hiện trường, Chi cục Kiểm lâm đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố khắc phục, đồng thời chủ động rà soát lại toàn bộ các lô đã cập nhật diễn biến rừng đảm bảo đầy đủ, đúng với hiện trạng thực tế.

Kết quả cập nhật diễn biến rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh cho thấy, diện tích đất có rừng toàn tỉnh bao gồm cả rừng trồng chưa khép tán là 374.027,12 ha, trong đó rừng tự nhiên 271.804,94 ha và rừng trồng 102.222,18 ha. Tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Bắc Kạn năm 2023 đạt 73,38 %, tăng 0,03% so với năm 2022.

Tổng diện tích rừng bao gồm cả rừng trồng chưa đủ tiêu chí thành rừng tăng 430,23 ha so với năm 2022.

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã công bố hiện trạng rừng năm 2023. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình UBND tỉnh công bố hiện trạng rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định./.

Hương Dịu