PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ
Chiều 15/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đã tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, những năm qua, tỉnh Bắc Kạn luôn dành sự quan tâm, đầu tư các nguồn lực để phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong 27 năm qua (kể từ khi tái lập tỉnh), UBND tỉnh đã phê duyệt thực hiện 262 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, trung bình 9 - 10 nhiệm vụ/năm. Các nhiệm vụ bám sát Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ, giải quyết kịp thời các vấn đề cấp thiết, vướng mắc ở các địa phương, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, UBND tỉnh cũng đẩy mạnh đề xuất, đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ các nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc chương trình nông thôn miền núi, chương trình phát triển tài sản trí tuệ, nhiệm vụ cấp thiết tại địa phương,… Tính đến nay, có 16 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện trên địa bàn tỉnh với tổng ngân sách nhà nước trên 40 tỷ đồng.

Công tác sở hữu trí tuệ đạt được một số kết quả nổi bật. Đến nay, tỉnh Bắc Kạn có 4 sản phẩm nông nghiệp đặc sản được bảo hộ nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý (Quýt Bắc Kạn, Hồng không hạt Bắc Kạn, Miến dong Bắc Kạn, Vịt bầu cổ xanh Bắc Kạn) và 1 sản phẩm Bí xanh thơm đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ cấp chỉ dẫn địa lý; 5 sản phẩm được bảo hộ về nhãn hiệu tập thể (Gạo Bao thai Chợ Đồn, Gạo Nếp Khẩu Nua Lếch Ngân Sơn, Chè Shan tuyết Bằng Phúc huyện Chợ Đồn, Gạo Nếp Tài Ba Bể, Gạo Khẩu Nua Pái Chợ Đồn). Nhờ đó, các sản phẩm đặc sản của địa phương được bảo hộ, quảng bá rộng rãi, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đánh giá cao.

Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định nhưng đóng góp của khoa học và công nghệ còn khiêm tốn, chưa thực sự tương xứng với vị trí, vai trò trong sự phát triển của địa phương. Tiềm lực, trình độ công nghệ còn hạn chế, tổ chức và doanh nghiệp khoa học và công nghệ còn ít, đầu tư ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ tỷ lệ còn thấp. Việc ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển những lĩnh vực tỉnh có tiềm năng và lợi thế chưa nhiều, chưa tạo được động lực thúc đẩy hình thành những vùng sản xuất hàng hoá có quy mô phù hợp, mang lại hiệu quả cao.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành của tỉnh đã báo cáo một số khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đồng thời đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ quan tâm phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trên địa bàn tỉnh; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ đang trển khai; hướng dẫn, tháo gỡ một số khó khăn trong thực hiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại tỉnh Bắc Kạn về thủ tục về tài sản, về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo; giải quyết dứt điểm Dự án ứng dụng công nghệ phát triển bò thịt chất lượng cao thành hàng hóa theo chuỗi giá trị ở miền núi phía Bắc… Các ý kiến, kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn đã được đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trao đổi, làm rõ.


Thứ trưởng Hoàng Minh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Minh đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh cho lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó đã có nhiều cơ chế, chính sách, kế hoạch, giải pháp được ban hành nhằm thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mặc dù nguồn ngân sách của tỉnh còn khó khăn, song tỉnh vẫn dành nhiều nguồn lực cho hoạt động khoa học và công nghệ. Tỉnh cũng quan tâm đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống…

Bên cạnh kết quả đạt được, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Bắc Kạn thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn khó khăn, hạn chế để có giải pháp thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh trong thời gian tới, trong đó đề nghị tỉnh chủ động tham mưu ban hành những cơ chế, chính sách nhằm huy động, khơi thông nguồn lực nhất là nguồn xã hội hóa; tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường kết nối, trao đổi, chia sẻ và phối hợp với các cơ quan của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào 2 đột phá là kinh tế rừng và du lịch, trong đó phát triển kinh tế rừng với 3 mũi nhọn là bán chứng chỉ carbon, phát triển điện sinh khối và công nghiệp dược liệu, phát triển du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các lĩnh vực chủ chốt như nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với hoạt động du lịch; phát triển các sản phẩm bản địa, chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm hữu cơ…

Về các kiến nghị của địa phương, Thứ trưởng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ rà soát, xác định tính cấp thiết có lộ trình từng năm để triển khai phù hợp với nguồn lực, xây dựng đề xuất cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn tồn tại cho địa phương.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cảm ơn những chia sẻ của Bộ Khoa học và Công nghệ rất hữu ích cho tỉnh Bắc Kạn, đồng chí mong muốn Bộ sẽ tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho tỉnh trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục liên hệ với các đơn vị trực thuộc Bộ để triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đề xuất các nhiệm vụ sắp tới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở khoa học và Công nghệ để thực hiện tốt nhiệm vụ trên địa bàn./.

Hương Lan