PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 22/3/2024, UBND tỉnh phê duyệt bổ sung khu vực khai thác đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích Dự án bố trí, ổn định dân cư tại chỗ thôn Lủng Lầu và thôn Nặm Tốc, thuộc xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông; Dự án bố trí, ổn định dân cư tại chỗ thôn Đông Đăm, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể vào danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

BH