PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Chiều 28/9, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hồ Thị Kim Ngân chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan đối với dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu với dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Ngay sau Kỳ họp, cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện bản dự thảo lần 7 với 89 điều (bỏ 1 điều của Dự thảo 6, bổ sung 7 điều).

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Luật. Các đại biểu đồng nhất quan điểm, Luật Tài nguyên nước được Quốc hội khóa XI thông qua năm 1998, được sửa đổi lần 1 vào năm 2012, gồm 10 chương và 79 điều. Sau 10 năm triển khai, Luật đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập cần phải sửa đổi, như: Một số quy định còn có sự giao thoa, chồng chéo với các Luật mới ban hành gần đây; quản lý tài nguyên nước chưa tiếp cận ở góc độ quản trị nước; thiếu khung pháp lý cho an ninh nguồn nước; thiếu cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa cũng như chế tài sử dụng nước tiết kiệm...

Các đại biểu khẳng định, tài nguyên nước là lĩnh vực rất rộng và hiện đang được quy định trong một số luật liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước như: Luật Thủy lợi; Luật Đê điều; Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Bảo vệ môi trường… vì thế, dự thảo cần tiếp tục được rà soát kỹ, tránh chồng chéo, trùng lặp trong các quy định.

Tại Hội nghị, một số đại biểu đề nghị xem xét, sửa đổi một số điều, khoản liên quan đến cấp quyền khai thác nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; điều hòa, phân phối tài nguyên nước; đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng hạn ngạch khai thác tài nguyên; tuần hoàn, tái sử dụng nước; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; hạch toán tài nguyên nước, dịch vụ hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, điều hòa, phân phối tài nguyên nước…

Ghi nhận các ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm tại Hội nghị, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hồ Thị Kim Ngân cho rằng, các ý kiến của đại biểu sẽ là cơ sở để cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 tới./.

Thu Cúc