PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ba Bể tập trung sản xuất vụ xuân 2022
Thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn huyện Ba Bể đang tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân, triển khai các dự án phát triển sản xuất, phấn đấu đạt năng suất và sản lượng lương thực đã đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân xã Địa Linh chăm sóc bí xanh thơm

Vụ xuân 2022, toàn huyện Ba Bể thực hiện được 1.720 ha lúa, đạt 100% kế hoạch (KH). Cơ cấu giống được người dân sử dụng để sản xuất gồm có Khang dân 18, Japonica VAAS16 (QJ4), Việt Lai 20, Hà Phát 3, HDT10, BQ, CNC11, Nhị ưu 838, 27P31, Ly 2099, LP 1601, Syn 98, Đại dương 1, Sán ưu 63 (Tạp giao 1), Japonica J02.

Toàn huyện thực hiện được 1.120 ha cây ngô, đạt 97% KH, chủ yếu là ngô ruộng và soi bãi. Hiện bà con đang tiếp tục gieo trồng ngô đồi. Cơ cấu giống ngô bao gồm NK4300, CP511, Biosed 9698, AG59, HN68, HN88, NK4300 Bt/GT, NK 7328.

Cùng với cây lương thực có hạt, toàn huyện thực hiện được 30 ha cây khoai lang, đạt 60% KH; 117 ha cây dong riềng, đạt 78% KH; 180 ha cây bí xanh, đạt 120% KH; 30 ha cây lạc, đạt 100% KH; 16 ha cây gừng, đạt 89% KH…

Để đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng theo kế hoạch, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và các địa phương triển khai công tác điều tra, dự báo tình hình sâu bệnh hại trên một số cây trồng chính. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình sinh trưởng cây trồng, bám sát đồng ruộng, phát hiện sớm dịch hại để kịp thời phòng trừ.

Thực hiện Chương trình quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP, huyện đã triển khai mô hình sử dụng giống mới, ứng dụng canh tác lúa cải tiến SRI tại xã Quảng Khê với diện tích 28 ha/124 hộ dân tham gia (sử dụng giống lúa HDT10) và mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Hà Hiệu với diện tích 16,8 ha/102 hộ dân tham gia (sử dụng giống lúa J02). Hiện nay, các mô hình đã được tập huấn, cấp phân bón theo đúng quy trình kỹ thuật; cây lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Vụ xuân 2022, trên địa bàn huyện có 5 mô hình sản xuất do Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai thực hiện gồm: Mô hình luân canh ngô ngọt - lạc với quy mô 4,3 ha; mô hình trồng cây khôi nhung tía tại xã Đồng Phúc với quy mô 1,6 ha; mô hình áp dụng các giải pháp tiến bộ trong sản xuất gừng tại xã Thượng Giáo với quy mô 0,5 ha; mô hình chăn nuôi thâm canh, vỗ béo bò thịt tại xã Đồng Phúc với quy mô 5 hộ tham gia nuôi 23 con bò; mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cá hồi, cá tầm tại xã Yến Dương với quy mô 330 m2.

Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh triển khai 4 mô hình tại xã Quảng Khê: Mô hình trồng mới hồng không hạt (giống LT1) tại với quy mô 1 ha; mô hình thâm canh, cải tạo hồng không hạt với quy mô 2 ha; mô hình trồng cây dược liệu Hoài sơn với quy mô 0,2 ha; mô hình trồng cây dược liệu Giảo cổ lam với quy mô 0,3 ha.

Công ty TNHH Việt Nam Misaki triển khai mô hình trồng dưa nhật liên kết bao tiêu sản phẩm tại xã Đồng Phúc với quy mô 1,59 ha.

Các mô hình đều được triển khai đảm bảo tiến độ. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hộ tham gia mô hình thực hiện đúng theo chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn. 

Cùng với đó, các mô hình thực hiện theo Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, Đề án phát triển sản xuất một số cây trồng, vật nuôi có thế mạnh trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2021 - 2025, gồm: Mô hình thâm canh, cải tạo cây chè tại xã Mỹ Phương; mô hình thâm canh, cải tạo hồng không hạt tại xã Đồng Phúc; mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm (hỗ trợ xây dựng nhà lưới) tại xã Yến Dương… đang được triển khai theo kế hoạch./.

Hương Dịu