PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông sau 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015
Những năm qua, đặc biệt là khi Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) sửa đổi có hiệu lực, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Bạch Thông đã có nhiều đổi mới và đạt được kết quả thiết thực.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công tác quán triệt triển khai thực hiện Luật NVQS được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, do vậy Hội đồng NVQS huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, bằng nhiều biện pháp đồng bộ có hiệu quả.

Quá trình thực hiện bảo đảm sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, vận dụng linh hoạt các biện pháp phù hợp với đặc điểm tình hình và tính chất yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi địa phương. Cơ quan quân sự các cấp đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện công tác quán triệt và triển khai Luật NVQS. Từng địa phương xác định rõ trách nhiệm, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền nội dung Luật NVQS và các văn bản có liên quan đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền cổ động, tổ chức sinh hoạt cộng đồng dân cư, kết hợp giữa công tác tuyên truyền pháp luật với nội dung Luật NVQS; có sự ưu tiên chỉ đạo thực hiện đối với các địa bàn trọng điểm và đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, địa phương trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện Luật. Thông qua các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, đã nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân về các quy định của Luật, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện Luật NVQS, nhất là đối với công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong tham gia thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên huyện Bạch Thông tham gia nhập ngũ năm 2021

Song song với đó, hằng năm, UBND huyện chỉ đạo các địa phương thường xuyên nắm chắc số lượng và rà soát, kịp thời bổ sung nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác đăng ký NVQS theo quy định của pháp luật. Trong 6 năm (2016 - 2021), toàn huyện đã đăng ký, quản lý được 3.253 nam công dân tuổi 17; phát lệnh điều khám sức khỏe 2.337 công dân, lên khám 2.337 công dân, đạt 100%. Kết quả, giao 568 công dân cho các đơn vị nhận quân thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 1 bảo đảm đúng nguyên tắc quy trình tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Trong đó tuổi từ 18 - 21 có 452 công dân, chiếm 75,5%; từ 22 - 25 có 104 công dân, chiếm 18,3%; từ 26 - 27 có 7 công dân, chiếm 1,23%. Sức khỏe loại 1 chiếm 21,3%; loại 2 chiếm 55,1%; loại 3 chiếm 23,59%. Đa số công dân trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên, 100% là đoàn viên.

Công tác tổ chức gặp mặt tiễn bạn tòng quân và Lễ giao nhận quân hằng năm được thực hiện long trọng, trang nghiêm, đúng quy định của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, trong năm 2020 và 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Huyện ủy, UBND huyện đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng NVQS huyện tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cụ thể, quyết không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, làm ảnh hưởng đến kết quả giao quân của huyện. Các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ được tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, một số nội dung, chương trình được tiết giảm để đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn bảo đảm lễ giao nhận quân diễn ra an toàn, trang trọng.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, huyện Bạch Thông cũng đã làm tốt công tác bảo đảm chế độ, chính sách hậu phương quân đội, như: Thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dịp lễ, tết, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có công dân nhập ngũ. Tổ chức tốt việc hướng nghiệp cho quân nhân hoàn thành NVQS, tạo điều kiện việc làm, tham gia các hoạt động phát kiển kinh tế tại địa phương. Trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, hằng năm, UBND huyện tổ chức đoàn công tác cùng với gia đình thân nhân thăm hỏi, động viên, tặng quà các chiến sĩ đang học tập, công tác tại các đơn vị nhận quân, qua đó tạo tâm lý yên tâm công tác cho các quân nhân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đồng Văn Lưu - Bí thư Huyện ủy Bạch Thông chia sẻ, so với các địa phương trong tỉnh, dù còn nhiều khó khăn song Bạch Thông đã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ, tư vấn giới thiệu học nghề, giúp quân nhân sớm ổn định cuộc sống, xây dựng phát triển kinh tế gia đình, đăng ký vào ngạch dự bị động viên ở địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc./.

Thu Trang