PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV
Sáng 10/5, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đ/c Bí thư Huyện ủy Bạch Thông Đỗ Thị Hiền phát biểu khai mạc Hội nghị

Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Các tổ chức đảng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cùng toàn thể Nhân dân đã phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết, tạo sự chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động. Kết quả có 22/37 chỉ tiêu đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; 15 chỉ tiêu còn lại chủ yếu là các mục tiêu huyện phấn đấu đạt đến cuối nhiệm kỳ.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Những hạn chế cần khắc phục trong nửa cuối nhiệm kỳ cũng được huyện chỉ rõ như: Một số chỉ tiêu quan trọng còn thấp, thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm hiệu quả chưa rõ nét; kinh tế tập thể hiệu quả chưa cao; công tác xây dựng cơ bản, giải ngân vốn các Chương trình MTQG chậm so với kế hoạch; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như quy hoạch, xây dựng, đất đai, quản lý hành lang giao thông chưa chặt chẽ, quyết liệt...

Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong từng lĩnh vực; nhìn nhận các hạn chế còn tồn tại; điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu và một số giải pháp trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ để đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Trong đó, các đại biểu nhất trí bổ sung 2 mục tiêu là tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu xây dựng huyện Bạch Thông đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 quy hoạch, thu hút nguồn lực hình thành, xây dựng khu du lịch, điểm du lịch có thế mạnh, tiềm năng.

Đ/c Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bạch Thông đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XV đề ra, tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, chính quyền đòi hỏi phải có quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, có giải pháp cụ thể để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ, tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội của huyện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, huyện cần rà soát lại, cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh để xây dựng nội dung triển khai sát với thực tiễn địa phương. Tập trung cụ thể hóa các giải pháp, làm tốt công tác dự báo trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Xác định trọng tâm trong phát triển nông - lâm nghiệp, du lịch; tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; chú trọng công tác giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, gắn triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết với kiểm tra giám sát. Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết./.

Thu Trang