PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày 13/7, huyện Bạch Thông tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với chủ đề: “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ chung tay xây dựng huyện Bạch Thông đạt chuẩn nông thôn mới”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ
2017 - 2022 được khen thưởng

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và dân chủ, Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên huyện Bạch Thông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu như: 100% cán bộ, 90% đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện các cuộc vận động của Đoàn; 100% cơ sở Đoàn thực hiện hiệu quả Phong trào “Thanh niên tình nguyện”; mỗi năm huy động nguồn lực xây dựng ít nhất 14 công trình thanh niên các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong nhiệm kỳ hỗ trợ thành lập 2 hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên; xây dựng mới ít nhất 50 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/năm trở lên; hỗ trợ xây dựng 5 sản phẩm OCOP của thanh niên; phối hợp tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho 2.500 đoàn viên, thanh niên; tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm cho 500 đoàn viên, thanh niên...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Huyện đoàn khoá XV gồm 22 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Vũ Mão - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông khóa XIV được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội cũng đã bầu 16 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

Thu Trang