PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”
Hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2022, vừa qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã phát động hưởng ứng tại Khu công nghiệp Thanh Bình.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tham gia trồng cây hưởng ứng Chiến dịch

Với chủ đề năm 2022 “Cùng hành động để thay đổi thế giới”, Chiến dịch được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời kêu gọi các cá nhân, tập thể và cộng đồng cùng chung tay có những hành động thiết thực để giảm bớt gánh nặng cho thiên nhiên và môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến mục tiêu phát triển tuần hoàn, bền vững.

Hưởng ứng Chiến dịch, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tham gia trồng cây, vệ sinh khuôn viên Khu Công nghiệp Thanh Bình và triển khai các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho công nhân, viên chức, người lao động trong và ngoài Khu công nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường.

Ông Hoàng Văn Khởi - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cho biết, vệ sinh môi trường, trồng nhiều cây xanh trong Khu công nghiệp góp phần cải thiện, làm sạch môi trường thiên nhiên, hạn chế ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, không khí trong lành hơn, giữ cân bằng sinh thái tạo sự phát triển bền vững. Từ đó hướng đến xây dựng Khu công nghiệp xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường./.

Hương Lan