PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Chợ Đồn đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành thường xuyên, nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng theo đúng kế hoạch đã đề ra; ngoài các buổi trực tuyến kết nối từ Trung ương, từ tỉnh, huyện đã tổ chức 48 buổi tuyên truyền với hơn 3.800 lượt người tham gia, chiếm tỷ lệ trên 82%.

Để triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch làm theo Bác với những nội dụng cụ thể, thiết thực sát với thực tiễn của huyện như lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Lãnh đạo vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống, phấn đấu hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế nông thôn, tạo ra các vùng sản xuất hàng hoá tập trung có năng suất chất lượng cao (sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP). Đẩy mạnh phát huy tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch gắn với bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa đặc sắc của huyện Chợ Đồn...

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên, chú trọng việc kết hợp giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và sinh hoạt hằng ngày như phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thanh niên làm theo lời Bác; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng các mô hình tự quản toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà; phụ nữ chung tay xây dựng quỹ ống tiền tiết kiệm giúp nhau vươn lên thoát nghèo phát triển kinh tế hộ gia đình...

Huyện Chợ Đồn khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024 

Bên cạnh đó, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cũng góp phần tạo sức lan tỏa rộng lớn trong toàn Đảng bộ. Trong kỳ, các chi, đảng bộ tổ chức được 354 buổi sinh hoạt dưới cờ, ghi danh “người tốt việc tốt” được 35 tập thể và gần 100 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền lan tỏa những gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác, trong năm 2022 và 2023, huyện tổ chức Lễ báo công tại khu di tích Nà Pậu, xã Lương Bằng, khen thưởng 28 tập thể, 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2024, tổ chức Lễ báo công tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, khen thưởng cho 14 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song song với việc học và làm theo Bác, huyện Chợ Đồn cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01-KL/TW. Trong 3 năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra, giám sát 90 tổ chức đảng và hơn 200 đảng viên, trong đó đều có nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW. Thông qua đó nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với xã hội và nhiệm vụ được giao, tạo sức lan tỏa, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Ma Thị Na - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Đồn cho biết, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, huyện Chợ Đồn tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu là tấm gương để cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân noi theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, thực chất./.

Thu Trang