PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Đồn tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2022
Là địa phương được giao số thu khá lớn, huyện Chợ Đồn hiện đang phối hợp với ngành Thuế và các đơn vị liên quan chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chi cục Thuế huyện tăng cường bám sát tình hình thu nộp thuế của các đơn vị khai thác khoáng sản
(Ảnh sản xuất tại Công ty Kim loại màu Bắc Kạn)

Năm 2022, huyện Chợ Đồn được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu NSNN 114.000 triệu đồng; HĐND, UBND tỉnh và HĐND huyện giao 116.000 triệu đồng. Mặc dù có nhiều cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ, song công tác thu NSNN trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm chưa đạt kế hoạch. Tính đến hết 30/6/2022, lũy kế toàn huyện thu được 48.295 triệu đồng, đạt 42,4% so với Bộ Tài chính, đạt 41,6% so với kế hoạch, bằng 78,1% so với cùng kỳ. Trong đó các xã, thị trấn thực hiện được 918,6 triệu đồng/3.711 triệu đồng đạt 24,8% so với kế hoạch, bằng 40% so với cùng kỳ.

Để quản lý, điều hành NSNN trong những tháng cuối năm 2022 được chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán Bộ Tài chính và dự toán tỉnh giao, UBND huyện đã chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông của huyện mở rộng các hoạt động tuyên truyền chủ trương chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, gia hạn, tuyên truyền triển khai các dịch vụ bằng phương thức điện tử như: Khai, nộp, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Luật Quản lý Thuế, các luật thuế sửa đổi, bổ sung để người nộp thuế và người dân hiểu rõ việc thực hiện các chủ trương, chính sách về thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân; thường xuyên làm tốt công tác đối thoại, hỗ trợ, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế thông qua công tác quản lý thuế.

Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các đơn vị phòng, ban, ngành liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, phân tích, đánh giá nguồn thu phát sinh 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn đôn đốc các đơn vị phát sinh công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện thực hiện việc kê khai, nộp thuế đảm bảo theo quy định, phân tích đầy đủ những nhân tố ảnh hưởng làm tăng, giảm số thu ngân sách trên địa bàn, tiếp tục tham mưu cho UBND huyện các biện pháp, giải pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tăng cường bám sát tình hình thu nộp thuế của các đơn vị khai thác khoáng sản, đôn đốc các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện thực hiện việc kê khai, nộp thuế đúng theo quyết định của UBND tỉnh đã giao kế hoạch.

Tăng cường quản lý tốt đối tượng nộp thuế, phí, lệ phí, đảm bảo quản lý 100% đối tượng nộp thuế có địa điểm kinh doanh cố định và đối tượng nộp phí, lệ phí. Tăng cường các biện pháp chống thất thu, quản lý, khai thác có hiệu quả các khoản thu ngân sách phát sinh trên địa bàn nộp đầy đủ vào NSNN theo quy định.

Thực hiện thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản thu từ đất và các khoản thu khác vào ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước. Đặc biệt quan tâm các khoản thu đối với các doanh nghiệp vãng lai tham gia hoạt động xây dựng cơ bản tại địa bàn huyện, thuế thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh...

Triển khai thực hiện quyết liệt việc thực hiện thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp chiếm dụng hoặc giữ lại số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, hạn chế thấp nhất không để phát sinh nợ đọng thuế mới, tổng hợp đầy đủ, kịp thời số thuế nợ đọng, phân tích nợ đọng theo các nguyên nhân, báo cáo UBND huyện hằng tháng để có chỉ đạo kịp thời.

Các xã, thị trấn căn cứ vào dự toán thu NSNN năm 2022 đã được UBND huyện giao thực hiện ngay việc rà soát lại từng đối tượng, từng sắc thuế, từng khoản thu, phấn đấu tăng thu đối với các khoản thu có khả năng để bù đắp phần hụt thu của các khoản từ đầu năm đã được miễn giảm theo chính sách hỗ trợ mà Chính phủ đã ban hành.../.

Hương Lan