PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/04/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chợ Mới triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Ngày 17/7/2019, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX Kỳ họp thứ 12 đã ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. ​​​​​​​Tại huyện Chợ Mới, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế, tăng tính liên kết, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Được hỗ trợ theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND, đến nay, Hợp tác xã (HTX) Linh Ngọc, xã Cao Kỳ đã có bước phát triển khả quan. Được thành lập từ năm 2019 với sản phẩm chính là mật ong rừng và gà thả đồi, ban đầu, khó khăn nhất của HTX là khâu tiêu thụ, giải quyết đầu ra. Tuy nhiên, từ khi triển khai Dự án phát triển chăn nuôi gia cầm gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND, HTX đã được hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết; hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết; hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông; tập huấn kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm; hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi... Cùng với đó, với sự chủ động liên kết trong chăn nuôi, xây dựng thương hiệu sản phẩm, đến nay, HTX đã mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên. Bà Nông Thị Liệu - Giám đốc HTX Linh Ngọc cho biết, được hỗ trợ từ Dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm gia cầm nên việc đầu tư cũng như tiêu thụ sản phẩm của HTX bước đầu ổn định, phát triển sản xuất, tạo ra sản phẩm bán ra thị trường. Đến nay, việc chăn nuôi gà thả vườn đã tạo nên hoạt động sinh kế ổn định và có nguồn thu nhập khá.

HTX Linh Ngọc, xã Cao Kỳ được hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Mới, đến nay, trên địa bàn huyện đã thực hiện 4 dự án liên kết theo chuỗi, lựa chọn dựa trên nhu cầu, tiềm năng và khả năng của các đơn vị làm chủ đầu tư và các thành viên liên kết như liên kết tiêu thụ mơ vàng, mướp đắng rừng. Ngoài ra, huyện cũng đang hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ các sản phẩm sản xuất theo chuỗi liên kết và tiêu thụ như vịt bầu cổ xanh...

Sau thời gian triển khai Nghị quyết đã bước đầu có kết quả tích cực, tạo thêm nguồn lực cho các HTX, hộ gia đình vươn lên sản xuất. Việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã tạo ra vùng nguyên liệu đảm bảo ổn định, bước đầu hình thành các vùng nguyên liệu, vùng sản xuất tập trung, thu hút và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đảm bảo cho các bên tham gia liên kết yên tâm sản xuất, các hộ dân có thu nhập ổn định, không lo đầu ra cho sản phẩm và thị trường tiêu thụ. Các dự án triển khai đã tạo ra một số sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đủ sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Qua đó từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát huy thế mạnh của địa phương.

Tuy nhiên, thực tế vẫn có những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt hỗ trợ dự án; hồ sơ thanh quyết toán đề nghị hỗ trợ kinh phí dự án liên kết còn phức tạp, phải có nhiều loại giấy tờ chứng minh nên khó khăn trong quá trình thực hiện...

Trong thời gian tới, Chợ Mới tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai đầy đủ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các chế độ tài chính, kế toán của HTX, liên hiệp HTX theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm bắt nhu cầu, phối hợp giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, HTX cũng như tăng cường hướng dẫn, giải quyết các thủ tục, hồ sơ, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, HTX tiếp cận về đất đai, hạ tầng, kỹ thuật, tín dụng và các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.../.

Hương Lan