PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn
Đây là một nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được tỉnh Bắc Kạn quan tâm chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Những năm trước đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Vi Hương (Bạch Thông) diễn biến khá phức tạp, tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng, gây lo lắng cho Nhân dân, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, xã Vi Hương đã đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thời gian qua, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với mô hình “Tiếng mõ an ninh trật tự”, xã duy trì và thực hiện tốt các mô hình “Hộ an toàn, tổ dân phố, thôn bản bình yên”, “Quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng”… Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Vi Hương đã được ổn định. Tháng 3/2018, xã Vi Hương đã được Bộ Công an đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Hết năm 2018, xã Vi Hương đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh trong xây dựng NTM và giữ vững tiêu chí này đến thời điểm hiện nay.


Xã Vi Hương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tổ chức thành công cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa phương

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2025 có 99% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; 50% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao; ít nhất 60% số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 9 về an ninh trật tự - hành chính công thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM.

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 để góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Nhằm giữ vững quốc phòng, thời gian qua, các xã đã xây dựng biên chế lực lượng dân quân đúng, đủ theo Luật Dân quân tự vệ; vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị đủ, tổ chức quản lý, bảo quản tốt. Hằng năm, lực lượng dân quân được giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự theo đúng nội dung, thời gian, chương trình quy định; thực hiện tốt việc phối hợp với các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; tích cực, chủ động trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, hoàn thành chỉ tiêu nhập ngũ, tham gia dân quân.

Năm 2023, các địa phương trên địa bàn tỉnh đều hoàn thành công tác tuyển quân đảm bảo số lượng, chất lượng
(Ảnh: Các tân binh huyện Pác Nặm bước qua cầu vinh quang lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự)

Đảm bảo giữ vững an ninh và trật tự xã hội nông thôn, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; xử lý tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào tội phạm lĩnh vực khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm hoạt động lưu động, tội phạm ma túy, tệ nạn cờ bạc, tội phạm buôn bán người; không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quản lý tài chính, ngân sách, quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, dự án đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, hoạt động của người nước ngoài, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và hình thành điểm nóng.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai có hiệu quả. Lực lượng Công an toàn tỉnh tăng cường công tác xây dựng, củng cố, phát triển phong trào tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo; thành lập 5 tổ công tác tăng cường cơ sở; duy trì, củng cố hoạt động của 50 loại mô hình tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, trong đó có 1 mô hình được Bộ Công an ghi nhận là mô hình điển hình tiên tiến trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 76/96 xã đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng - an ninh trong xây dựng NTM, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội./.

Hương Dịu