PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Toàn tỉnh có thêm 7 thôn nông thôn mới
Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có thêm 7 thôn tại huyện Bạch Thông và huyện Pác Nặm đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số thôn nông thôn mới của tỉnh lên 70 thôn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thôn Bản Lạnh, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông có 117 hộ cùng sinh sống. Đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp. Năm 2023, thôn Bản Lạnh đã thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản; hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi; an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn được giữ vững ổn định. Nhân dân trong thôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai kịp thời đến toàn thể Nhân dân trong thôn, tạo ý thức và sự đồng thuận cao trong Nhân dân với vai trò là chủ thể. Đến hết năm 2023, thôn Bản Lạnh đạt 19/19 tiêu chí thôn NTM và được UBND huyện Bạch Thông quyết định công nhận thôn NTM năm 2023.  

Ông Hà Văn Luân - Trưởng thôn Bản Lạnh cho biết, từ những ngày đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Ban Phát triển thôn đã xây dựng kế hoạch thực hiện với các công việc cụ thể; tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích cho bà con nhận thức được ý nghĩa của việc xây dựng NTM, trong đó người dân là chủ thể, giữ vai trò chính, cùng nhau góp sức, góp của để xây dựng thành công thôn NTM. Chính vì vậy, trong suốt quá trình xây dựng thôn NTM, bà con trong thôn đã tích cực tham gia các phong trào do thôn, xã phát động...

Thôn Bản Lạnh đã huy động được Nhân dân đóng góp hơn 1.700 ngày công, hiến hơn 32.000 m2 đất, đóng góp được hơn 20 triệu đồng, làm được 1.387 m đường nội đồng và đường nội thôn. Ngoài ra, thôn còn tuyên truyền, vận động Nhân dân thường xuyên chỉnh trang nhà ở, giữ vệ sinh môi trường chung, tích cực trồng, cắt tỉa hàng rào cây xanh đảm bảo “xanh - sạch - đẹp”, giữ gìn an ninh trật tự xã hội ...

Đ/c Nguyễn Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Duy Luân trao Bằng công nhận đạt chuẩn thôn NTM cho đại diện thôn Bản Lạnh

Đến nay, diện mạo của thôn Bản Lạnh nói chung đã có nhiều thay đổi, khởi sắc. Thôn Bản Lạnh đã không còn những con đường lầy lội mà thay vào đó là những con đường trục thôn, đường nội đồng được mở rộng, bê tông hóa. Những tuyến đường trục thôn nơi đông dân cư đã có hệ thống điện chiếu sáng thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân; lề đường được trồng hoa và cây xanh tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Các mô hình sản xuất được hình thành và hoạt động có hiệu quả đã góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân... Đời sống vật chất và tinh thần của người dân Bản Lạnh đang ngày càng được cải thiện. Trong thôn hiện không còn nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ nghèo trong thôn chỉ còn 3,46%; thu nhập bình quân đạt 43,48 triệu đồng/người/năm.

Theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đề ra mục tiêu phấn đấu có thêm 100 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn NTM. Ngoài ra, các huyện, thành phố đăng ký thực hiện thêm 49 thôn.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong năm 2023, UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các thôn, xã trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo chi tiết, cụ thể về lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Phát triển thôn, Ban Quản lý xã phụ trách các tiêu chí. Tập trung huy động các nguồn lực và ưu tiên nguồn vốn thực hiện xây dựng thôn NTM tại các thôn lộ trình phấn đấu đạt chuẩn; tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các tiêu chí cần ít kinh phí hoặc không cần kinh phí mà người dân có thể tự thực hiện được như nhóm các tiêu chí về tổ chức cộng đồng, hệ thống chính trị, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm...

Mặc dù các đơn vị, địa phương vào cuộc quyết liệt nhưng do các thôn nằm trong lộ trình xây dựng NTM đều rất khó khăn; các địa phương chưa bố trí được nguồn kinh phí cho các thôn; việc huy động nguồn lực còn hạn chế... chính vì vậy, hết năm 2023, toàn tỉnh có thêm 7 thôn đạt chuẩn NTM, trong đó không có thôn tại các xã đặc biệt khó khăn. Các thôn đạt chuẩn NTM năm 2023 bao gồm thôn Nà Coóc thuộc xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm và 6 thôn của huyện Bạch Thông là Bản Lạnh (Tân Tú); Nà Phả, Khau Mạ, Thái Bình (Quân Hà); Tổng Ngay (Dương Phong); Ba Phường (Cẩm Giàng).

Đạt chuẩn thôn NTM đã khó, giữ vững danh hiệu và nâng cao chất lượng thôn NTM càng khó khăn hơn. Chính vì vậy, trong thời gian tới, các thôn đã đạt chuẩn NTM cần tiếp tục chung sức, đồng lòng, quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn NTM; tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là thi đua sản xuất, phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, tiếp tục cải thiện đời sống Nhân dân./.

Hương Dịu