PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP năm 2023
Chiều 12/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), Chương trình “Mỗi xã/phường, một sản phẩm” (OCOP) và trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Sỹ Huân chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM, Chương trình OCOP ngay từ đầu năm. Công tác tuyên truyền được các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các hoạt động của các sở, ngành, địa phương. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong việc thực hiện các Chương trình…

Tuy nhiên, Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025 tăng nhiều chỉ tiêu và yêu cầu cao hơn so với Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2016 - 2020. Các xã trong lộ trình về đích NTM hiện nay hầu hết là các xã khu vực III nên khó khăn trong việc hoàn thành mục tiêu, kế hoạch chương trình đề ra. Việc bố trí vốn đầu tư cho các xã về đích NTM, NTM nâng cao chưa đáp ứng nhu cầu, chưa bố trí được vốn đầu tư cho các thôn NTM. Việc huy động nguồn vốn xã hội hóa đóng góp xây dựng NTM rất hạn chế. Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền một số địa phương còn chưa quyết liệt. Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi còn chưa đáp ứng yêu cầu... Chính vì vậy, năm 2023, tỉnh không đạt mục tiêu xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, dự kiến năm 2023, toàn tỉnh đạt 5/17 xã NTM; 2/6 xã NTM nâng cao; không có thôn đạt chuẩn NTM theo kế hoạch. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí NTM, có 29 xã đạt 19 tiêu chí; 5 xã đạt 15 - 18 tiêu ch; 33 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 28 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, bình quân cả tỉnh đạt 12,81 tiêu chí/xã, tăng 0,36 tiêu chí so với năm 2022. Đối với tiêu chí NTM nâng cao, có 4 xã đạt 19 tiêu chí; 1 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 9 xã đạt 5 - 9 tiêu chí; 9 xã đạt dưới 5 tiêu chí; bình quân đạt 7,6 tiêu chí/xã.

Đối với Chương trình OCOP, năm 2023, toàn tỉnh có 71 sản phẩm tham gia đánh giá sản phẩm OCOP. Kết quả, có 12 sản phẩm đủ điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao; 48 sản phẩm đủ điều kiện cấp sao năm 2024, gồm 4 sản phẩm 4 sao và 44 sản phẩm 3 sao. Hiện nay, toàn tỉnh có 218 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 1 sản phẩm OCOP 5 sao, 18 sản phẩm OCOP 4 sao và 199 sản phẩm OCOP 3 sao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Chương trình OCOP năm 2023; chỉ rõ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại và đề xuất một số giải pháp khắc phục để thực hiện có hiệu quả các chương trình trong thời gian tiếp theo, nhất là trong việc duy trì, củng cố tiêu chí tại các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn trước; xây dựng xã NTM tại huyện Pác Nặm và Ngân Sơn - hai huyện đang trắng xã NTM; duy trì các sản phẩm sau khi được công nhận sản phẩm OCOP…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất cùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa trao
Giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng 2 chủ thể có sản phẩm được công nhận
sản phẩm OCOP 4 sao năm 2023

Nhân dịp này, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã công bố Quyết định 231/QĐ-UBND ngày 7/2/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh công nhận sản phẩm đạt 4 sao đối với 4 sản phẩm gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumax + Nano Curcumin; thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumax plus Nano Curcumin; thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vicumax plus tam thất tiêu đen Nano Curcumin của Công ty Cổ phần Công nghệ dược liệu Bắc Hà (thành phố Bắc Kạn) và sản phẩm gạo Nếp Tài của Hợp tác xã Yến Dương (Ba Bể).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Chương trình OCOP trong thời gian vừa qua. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại cùng các nguyên nhân chủ quan, khách quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các địa phương có sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các chương trình, nhất là huyện Pác Nặm, Ngân Sơn - hai huyện đang trắng xã NTM; cập nhật đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, lồng ghép các nguồn lực để triển khai có hiệu quả; thực hiện tốt công tác phối hợp; quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Văn phòng Điều phối NTM tăng cường hỗ trợ các huyện theo nội dung các huyện đề nghị. Các sở, ngành tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương…/.

Hương Dịu