PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/08/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng chủ trì Hội thảo về phát triển Khu du lịch hồ Ba Bể thành khu du lịch quốc gia
Sáng 9/8, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo về dự thảo Đề án phát triển Khu du lịch hồ Ba Bể thành khu du lịch quốc gia. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng chủ trì Hội thảo.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp nhằm khai thác, thúc đẩy phát triển ngành du lịch của tỉnh, trong đó trọng tâm là Khu du lịch hồ Ba Bể. Tại Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/8/2021 về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khoá XII) đã đề ra mục tiêu: “Phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với dịch vụ du lịch đa dạng, chất lượng đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong nước và quốc tế; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường; giữ gìn, phát huy, bảo tồn các giá trị di sản”, đồng thời, tỉnh xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, đưa Khu du lịch Ba Bể trở thành khu du lịch quốc gia. Cụ thể hóa các mục tiêu trên, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Ba Bể chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập Đề án phát triển Khu du lịch hồ Ba Bể trở thành khu du lịch quốc gia. Sau hai năm nghiên cứu và qua hai lần tiếp thu, chỉnh sửa, dự thảo Đề án đã cơ bản được hoàn thiện.

Đề án phát triển Khu du lịch hồ Ba Bể thành khu du lịch quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm mục tiêu rà soát đánh giá tiềm năng, lợi thế, thực trạng phát triển Khu du lịch Ba Bể theo các tiêu chí của khu du lịch quốc gia; nhận định, xác định những điều kiện đã đạt, chưa đạt của Khu du lịch Ba Bể theo quy định tại Điều 26 Luật Du lịch năm 2017 và Điều 13, Nghị định 168/2017/NĐ-CP; phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xây dựng định hướng và đề xuất các nhóm giải pháp, kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025 nhằm duy trì các điều kiện đã đạt, hoàn thiện các điều kiện còn thiếu để phát triển Khu du lịch Ba Bể đủ điều kiện trở thành khu du lịch quốc gia.

Các đại biểu nghe đơn vị tư vấn trình bày Đề án phát triển Khu du lịch hồ Ba Bể thành khu du lịch quốc gia

Đề án hướng đến mục tiêu đến năm 2025, Khu du lịch Ba Bể đón 500.000 lượt khách du lịch, đến năm 2030 đón được 1.000.000 lượt khách du lịch; doanh thu du lịch đến năm 2025 đạt 300 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 900 tỷ đồng; bảo đảm bảo vệ và bảo tồn môi trường trong lành, bảo vệ các tài nguyên du lịch; cung cấp đầy đủ và chất lượng các cơ sở vật chất phục vụ cho du khách, bao gồm khách sạn, nhà hàng, các dịch vụ vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe; hoàn thiện hạ tầng giao thông và viễn thông để kết nối khu du lịch với hệ thống giao thông và viễn thông quốc gia cũng như các khu vực lân cận…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đánh giá kỹ hiện trạng tài nguyên phát triển du lịch; đánh giá hiện trạng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch tại Khu du lịch Ba Bể hiện nay cũng như những vấn đề về định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù; giải pháp về nguồn lực đầu tư; phát triển hạ tầng giao thông kết nối với hạ tầng du lịch; sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực, liên kết với các vùng phụ cận và hợp tác du lịch; vấn đề khai thác, bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch; vấn đề tập trung huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, phát triển khu du lịch Ba Bể trở thành khu du lịch quốc gia trong thời gian tới. Đa số đại biểu cho rằng, đây sẽ là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của huyện Ba Bể và phát triển tổng thể ngành Du lịch tỉnh Bắc Kạn.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị UBND huyện Ba Bể chỉ đạo đơn vị tư vấn xây dựng Đề án tổng hợp, tiếp thu để bổ sung, điều chỉnh nhằm hoàn chỉnh Đề án phát triển Khu du lịch hồ Ba Bể trở thành khu du lịch quốc gia trình UBND tỉnh phê duyệt, sớm triển khai thực hiện để quản lý, thu hút đầu tư phát triển du lịch Ba Bể./.

Thu Trang