PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội thảo “Liên kết phát triển du lịch Bắc Kạn và các tỉnh Chiến khu Việt Bắc”
Mở ra bức tranh cơ bản về liên kết trong phát triển du lịch Chiến khu Việt Bắc chính là nội dung quan trọng của Hội thảo “Liên kết phát triển du lịch Bắc Kạn và các tỉnh Chiến khu Việt Bắc”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 27/4, UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Viện Kinh tế - Văn hóa (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức Hội thảo về “Liên kết phát triển du lịch Bắc Kạn và các tỉnh Chiến khu Việt Bắc”.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Dự Hội thảo, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương hiện đang công tác, nghiên cứu trong Hội đồng Khoa học, Viện Kinh tế - Văn hóa.

Về lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang cùng nhiều chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nghiệp, liên hiệp hội du lịch.

Diễn đàn tìm giải pháp, ý tưởng phát triển du lịch

Đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu khai mạc

Khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, liên kết phát triển du lịch vùng Chiến khu Việt Bắc là vấn đề rất quan trọng. Đồng chí đề nghị các đại biểu, chuyên gia tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ tầm quan trọng về vai trò và vị trí của vùng Chiến khu Việt Bắc trong tổng thể du lịch vùng trung du miền núi Bắc Bộ và du lịch cả nước, đề xuất giải pháp, quan điểm, định hướng phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn trong tổng thể vùng Chiến khu Việt Bắc.

Trình bày đề dẫn Hội thảo, Tiến sĩ Trần Văn Túy, Chủ tịch Hội đồng khoa học (Viện Kinh tế - Văn hóa), Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học liên kết phát triển du lịch Bắc Kạn và Chiến khu Việt Bắc nhấn mạnh, Đề tài “Liên kết phát triển du lịch Chiến khu Việt Bắc” mang trọng trách của một công trình khoa học về liên kết phát triển du lịch cấp Quốc gia tiêu biểu. Đề tài nghiên cứu thể hiện mong muốn của Đảng và Nhà nước, của các tỉnh Chiến khu Việt Bắc trong xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương, giúp xây dựng Con đường du lịch hoài niệm Chiến khu Việt Bắc để liên kết phát triển du lịch vùng ATK nói riêng và các tỉnh Việt Bắc nói chung. Cho đến nay, Đề tài đã tổ chức 3 hội thảo cấp quốc gia gồm: “Liên kết phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử cách mạng Chiến khu Việt Bắc”; “Tiềm năng, nguồn lực và hiện trạng liên kết phát triển du lịch các tỉnh Chiến khu Việt Bắc”; “Đánh giá hiện trạng; tiềm năng, thế mạnh; sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh Chiến khu Việt Bắc”. Thông qua những hội thảo này, nhiều sáng kiến, ý tưởng của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp ở Trung ương và địa phương đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn khoa học, đánh giá tiềm năng, thế mạnh và hạn chế, yếu kém cần khắc phục và quan trọng nhất là đóng góp việc hoàn thiện các cơ chế chính sách; đưa ra các giải pháp đột phá, đồng bộ, tạo sự liên kết thống nhất trong tư duy và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phát triển du lịch Chiến khu Việt Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình khẳng định, những năm qua, các tỉnh trong vùng Chiến khu Việt Bắc trong đó có Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực, cùng hợp tác, liên kết triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch. Nổi bật là Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” được tổ chức thường niên từ năm 2009 với nhiều hoạt động hấp dẫn, mang lại hiệu quả cao.

Tuy nhiên, so với tiềm năng, thế mạnh thì du lịch các tỉnh trong vùng phát triển chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế. Do đó, Hội thảo này có ý nghĩa quan trọng để đưa ra những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn, giải pháp đẩy mạnh liên kết và phát triển du lịch, đồng thời là cơ hội để tỉnh Bắc Kạn gửi thông điệp về khát vọng phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần sớm đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực.

Tăng cường liên kết trong phát triển du lịch

Với 19 tham luận nghiên cứu, trình bày công phu, Hội thảo đã tập trung thảo luận, làm rõ 7 nhóm nội dung cơ bản, đó là tầm quan trọng, vai trò, vị trí của vùng Chiến khu Việt Bắc trong tổng thể du lịch; tiềm năng, thế mạnh, thực trạng phát triển du lịch; định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù; kiến nghị về đầu tư phát triển du lịch; đề xuất về đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chiến lược quảng bá, xây dựng các mô hình liên kết; kiến nghị chính sách cho phát triển du lịch; giải pháp, quan điểm, định hướng phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn.

Nhiều vấn đề mới mẻ đã được nghiên cứu, trình bày như du lịch hoài niệm Chiến khu Việt Bắc; xây dựng mô hình du lịch hoài niệm gắn với giáo dục truyền thống; triển khai mô hình liên kết phát triển du lịch các tỉnh Chiến khu Việt Bắc; du lịch văn hóa dựa vào cộng đồng; kinh nghiệm khai thác du lịch tại các di tích lịch sử cách mạng…

PGS.TS. Bùi Thanh Thủy, Đại học Văn hóa Hà Nội gợi mở, định hướng cho phát triển du lịch các tỉnh Việt Bắc
và Bắc Kạn

Tham luận tại Hội thảo, PGS.TS. Bùi Thanh Thủy, Đại học Văn hóa Hà Nội nhìn nhận vùng Chiến khu Việt Bắc có nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc, có thế mạnh đặc biệt để phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, có thương hiệu có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế, bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch văn hóa. Tuy nhiên, các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch của các tỉnh thời gian qua vẫn còn khiêm tốn, chưa tạo được sức mạnh thúc đẩy phát triển du lịch của mỗi địa phương. PGS.TS. Bùi Thanh Thủy đưa ra gợi ý, để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của các địa phương, đặc biệt là khai thác loại hình du lịch về nguồn cùng các loại hình phụ trợ du lịch sinh thái trải nghiệm, du lịch văn hoá, du lịch cộng đồng... không thể thiếu sự liên kết, nhất là kết nối các tuyến, điểm du lịch với các tỉnh để tạo dòng sản phẩm du lịch chung hấp dẫn và đặc trưng. Hình thành các hành trình di sản văn hoá lịch sử - tuyến, tour du lịch hoàn chỉnh, có thể khai thác liên hoàn, phục vụ nhiều đối tượng du khách với nhiều nhu cầu đa dạng khác nhau. Điều quan trọng là các địa phương phải ngồi lại với nhau thống nhất về phát triển các sản phẩm chung, sản phẩm đặc trưng riêng để có chính sách đầu tư hợp lý và liên kết du lịch.

Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã tham luận đánh giá tài nguyên du lịch lịch sử, du lịch văn hóa đặc trưng, giá trị tài nguyên du lịch tự nhiên đặc trưng của tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời đưa ra các giải pháp đẩy mạnh liên kết, phát triển du lịch như: Tăng cường phối hợp, liên kết, kết nối nhằm phát huy lợi thế, bổ sung khắc phục cho nhau những hạn chế; tăng cường phối hợp kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng thương hiệu du lịch thông qua đa dạng quảng bá, tuyên truyền du lịch; thường xuyên cập nhật nghiên cứu các loại hình du lịch mới để phù hợp với xu thế thời đại.

Các nhà khoa học, chuyên gia cũng góp nhiều ý kiến gợi mở cho phát triển du lịch Bắc Kạn như định vị thương hiệu cho du lịch Bắc Kạn thông qua sản phẩm thuyền độc mộc; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát huy giá trị lịch sử cách mạng…

Đ/c Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận
Trung ương kết luận Hội thảo

Kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi nhận Hội thảo về “Liên kết phát triển du lịch Bắc Kạn và các tỉnh Chiến khu Việt Bắc” đã thành công tốt đẹp. Hội thảo đã nghe 9 bài tham luận, 4 ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học về liên kết du lịch Bắc Kạn và Chiến khu Việt Bắc. Các ý kiến đều tập trung vào chủ đề của Hội thảo; đánh giá thực trạng, nguyên nhân và đưa ra những giải pháp cần tập trung trong thời gian tới... Đây là những tài liệu, căn cứ quan trọng để Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện báo cáo tổng kết của đề tài, đặc biệt là hoàn thiện các định hướng phát triển dựa trên khai thác các giá trị, tài nguyên thiên nhiên, thế mạnh đặc sắc để xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù; hoàn thiện các mô hình du lịch; bổ sung, hoàn thiện các giải pháp; kiến nghị chính sách để tăng cường hoạt động liên kết trong xây dựng các sản phẩm đặc thù chung cho toàn vùng Chiến khu Việt Bắc một cách khoa học, hiệu quả, khả thi. Từ đó từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của các tỉnh Chiến khu Việt Bắc./.

Thu Trang