PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh
Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Kinh doanh vận tải tại Công ty Cổ phần Bến xe khách Bắc Kạn

Theo đó, đoàn kiểm tra do Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải Trịnh Xuân Hải làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với 5 đơn vị gồm: Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hoa Mai Thái Nguyên tại Bắc Kạn; Doanh nghiệp tư nhân Lan Anh; Công ty TNHH Phú Lương Bắc Kạn; Doanh nghiệp tư nhân Huấn Hòa; Công ty Cổ phần Nghĩa Sơn.

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải. Qua công tác kiểm tra, chỉ ra những việc làm tốt để tiếp tục phát huy; phát hiện các tồn tại, vướng mắc, vi phạm (nếu có) để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định; sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan trong lĩnh vực vận tải bằng xe ô tô./.

Bích Huệ