PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn đạt mục tiêu tăng trưởng những tháng đầu năm
Nhờ kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đang dần khôi phục và phát triển tốt. Qua 5 tháng đầu năm 2022, nhiều ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021. Các hoạt động xúc tiến thương mại và hoạt động văn hóa, du lịch dần trở lại như trước, góp phần kích cầu tiêu dùng, nâng giá trị thương mại của thành phố.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhiều lĩnh vực tăng trưởng

Nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố cũng đã đạt được mức tăng trưởng cao hơn so cùng kỳ. Tất cả các chợ duy trì hoạt động ổn định, các hoạt động lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ thương mại từng bước sôi động trở lại, phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 1.739,5 tỷ đồng, bằng 50,84% kế hoạch, tăng 4,85% so với cùng kỳ. Hiện hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đã thích ứng với tình hình mới, hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường, dần ổn định, phát triển. Tính đến hết ngày 31/5, thành phố đã thu ngân sách đạt 50% dự toán, bằng 190% so với cùng kỳ.

Người dân mua sắm tại VinMart - Trung tâm thương mại Vincom Plaza Bắc Kạn

Trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, các cây trồng cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thành phố tiếp tục duy trì diện tích đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên những diện tích đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao từ các năm trước (2018 - 2021) được 54 ha, đạt 142% kế hoạch. Duy trì 7 nhà lưới trồng rau, củ quả công nghệ cao và 1 mô hình trồng rau thủy canh kết hợp với nuôi cá lăng. Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Đến nay, người dân đã trồng rừng sau khai thác được trên 106 ha, bằng 108% so với cùng kỳ.

Dịch bệnh trên địa bàn thành phố được kiểm soát đã tạo niềm tin, sự an tâm cho người dân, doanh nghiệp để tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Trên địa bàn thành phố, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cũng được tổ chức. Đây là những tín hiệu đáng mừng, cho thấy các hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố có sự phục hồi tốt trong điều kiện thành phố đã vận dụng linh hoạt, có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Tháo gỡ khó khăn

Hiện thành phố vẫn còn gặp một số khó khăn và hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm. Đó là hoạt động sản xuất và kinh doanh của người dân và doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn do chịu ảnh hưởng của các loại dịch bệnh, thiên tai và sự tăng giá của nhiều loại nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất. Đời sống một bộ phận Nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là ở vùng nông thôn. Dịch Covid-19 dù được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ có thể xuất hiện những diễn biến mới… Trước tình hình này, đòi hỏi các ban, ngành đơn vị có liên quan cần tích cực vào cuộc để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân khôi phục, phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả năm đã đề ra, thành phố xác định thời gian tiếp theo phải tiếp tục quan tâm chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, tập trung giải ngân kế hoạch vốn theo cam kết; thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công các công trình, dự án. Tiếp tục giải quyết, tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư các công trình chuyển tiếp đúng trình tự, đúng chính sách. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị. Tăng cường kiểm tra sau cấp phép, công trình xây dựng không phép, sai phép; tiếp tục thực hiện việc giải tỏa hành lang và phần diện tích hạ tầng kỹ thuật rãnh thoát nước tại các khu dân cư. Hoàn thành các công trình sửa chữa, nâng cấp, chỉnh trang đô thị; huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị…

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của UBND thành phố Bắc Kạn, Chủ tịch UBND thành phố Dương Hữu Bường yêu cầu các đơn vị, địa phương vào cuộc quyết liệt và có các giải pháp triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới. Tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, đề án, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND thành phố, các chương trình, kế hoạch của UBND thành phố. Bám sát tình hình, chủ động giải quyết vấn đề phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Chủ tịch UBND thành phố đã giao Trung tâm Y tế, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Giao Phòng Kinh tế làm việc với xã Nông Thượng và xã Dương Quang quân tâm củng cố, duy trì các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã đạt được. Phòng Tài nguyên và Môi trường bám sát việc thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đô thị Bắc sông Cầu và các diện tích đất nhỏ lẻ; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch… Tất cả các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, chủ động phòng chống thiên tai, mưa lũ…/.

Thu Cúc