PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/12/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X thành công tốt đẹp
Sau 2,5 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh Kỳ họp

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Kỳ họp thống nhất đánh giá, năm 2021, các cấp, các ngành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh, các cấp, các ngành và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế, duy trì tăng trưởng, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng - an ninh tại Kỳ họp

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đang trong tầm kiểm soát; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt mức tăng trưởng; an ninh - quốc phòng được giữ vững; an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, đảm bảo; các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao được thực hiện phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch.

Các đại biểu dự Kỳ họp

HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua 27 nghị quyết (trong đó có 24 nghị quyết chuyên đề, 2 nghị quyết về công tác cán bộ và nghị quyết Kỳ họp) với tỷ lệ thống nhất cao. Đây là những Nghị quyết rất quan trọng, thể chế hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp được cử tri và Nhân dân quan tâm, đánh giá cao cho thấy, các nhóm vấn đề được lựa chọn đã bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, được đông đảo cử tri quan tâm. Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành được chất vấn đã trả lời sát, đúng vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm, đưa ra các cam kết để khắc phục hạn chế, bất cập, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Công Hòa trả lời chất vấn tại Kỳ họp

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Cụ thể, miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa X đối với 2 đồng chí Giám đốc sở chuyển công tác khác, đồng thời bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND tỉnh khóa X.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X được tổ chức vào thời điểm các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2022). Với tinh thần đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc..., qua đó, Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X đã thành công tốt đẹp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Để các Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm được triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, Chủ tịch HĐND đề nghị, trong thời gian còn lại của năm 2021, cấp ủy, chính quyền tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Cùng với đó là chăm lo đời sống và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, người có công, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và có lộ trình giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022 để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động tuyên truyền các nghị quyết của HĐND tỉnh, có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày tái thành lập tỉnh Bắc Kạn đảm bảo trang trọng, an toàn và tiết kiệm.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, đồng chí Phương Thị Thanh đề nghị các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19 và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm./.

Thu Cúc