PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 15 từ 08/04/2024 đến 14/04/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy07:30Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phòng họp số 2, trụ sở Tỉnh ủy
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh13:30Đi công tác

(Lịch thay đổi được tô đỏ)