PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 23 từ 29/05/2023 đến 04/06/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:30Dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV tại Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh07:30Làm việc với Đảng ủy Các cơ quan tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)