PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 32 từ 31/07/2023 đến 06/08/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình07:00Tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thứcHà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên, PCT Phạm Duy Hưng, PCT Nông Quang Nhất07:30Họp HĐND tỉnhHội trường tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)